Obsah: 

Kontakt pro zájemce o toto téma:  M1895@seznam.cz

Nová aktualizace 06. 01. 2015
Předchozí aktualizace 04. 08. 2013
     
A  next
  1. KONSTRUKCE BODÁKU
  2. ZNAČENÍ
  3. GALERIE BODÁKŮ
3.1 Rakousko-Uhersko 
  3.2 Rakouská 1. republika
  3.3 Maďarské království
  3.4 Německá říše / nacistické Německo
  3.5 Československá republika
  3.6 Jugoslávské království
  3.7 Bulharské carství
  3.8 Polská republika
  3.9 Rumunské království
  3.10 Turecká republika
3.11 Albánská republika
3.12 Finská republika
3.13 Italské království

 

B

 

4.

VYCHÁZKOVÉ BODÁKY A POBOČNÍ ZBRANĚ VOJ. GÁŽISTŮ

 

 

4.1

Vycházkové bodáky rakousko-uherské armády

 

 

 

4.1.1

Neznámý výrobce

 

 

 

4.1.2

Neznámý výrobce

 

 

 

4.1.3

OEWG

 

 

 

4.1.4

Neznámý výrobce

     

4.1.5

M. Sorlini

      4.1.6 WK&C
    4.1.7 Neznámý výrobce
 

 

4.1.8 Pro kadety, neznámý výrobce
    4.1.9 W. Kralka
 

 

4.1.10 Neznámý výrobce
 

 

4.1.11 Neznámý výrobce
    4.1.12 WK&C
    4.1.13 Neznámý výrobce
   

4.1.14

M. Sorlini

    4.1.15 Solinger Stahl
Nově přidáno   4.1.16  
Nově přidáno   4.1.17  
Nově přidáno   4.1.18 WK&C čepel s pilou
Nově přidáno   4.1.19 BFM

 

 

4.2

Bodáky pro vojenské gážisty rakousko-uherské armády

 

 

 

4.2.1

M95 s kostěnými střenkami, neznámý výrobce

 

 

 

4.2.2

M95/90 úprava modelu pro mužstvo, FGGY

Aktualizováno   4.2.3 Úprava bodáku pro mužstvo, OEWG
    4.2.4 FGGY na štuc
    4.2.5 Úprava bodáku pro mužstvo
    4.2.6 Úprava bodáku pro mužstvo
  4.3 Vycházkové bodáky československé armády
Aktualizováno   4.3.1 ČSZ
    4.3.2 OEWG
    4.3.3 OEWG
Nově přidáno   4.3.4  
Nově přidáno   4.3.5 FGGY
Nově přidáno   4.3.6 Praga
Nově přidáno   4.3.7 MO
  4.4 Bodáky polské armády - vycházkové, pro gážisty a darovací
    4.4.1 Vycházkový s orlem na střence
Aktualizováno   4.4.2 FGGY pro mužstvo, s orlem na střence
    4.4.3 pro poddůstojníky, s orlem na střence
    4.4.4 pro mužstvo, s orlem na střence
  4.5 Vycházkové bodáky německé armády
     

 

5.

POCHVY

 

 

5.1

Rakousko-Uherské pochvy

 

 

 

5.1.1

Neznámý výrobce

 

 

 

5.1.2

V&N

 

 

 

5.1.3

V&N náhradní

 

 

 

5.1.4

Neznámý výrobce, náhradní

 

 

 

5.1.5

V&N vycházkový

 

 

 

5.1.6

OEWG s ohýbaným noscem

 

 

 

5.1.7

FGGY

 

 

 

5.1.8

Neznámý výrobce

 

 

5.1.9

OEWG s hranatým noscem

 

 

 

5.1.10

Pro poboční zbraň vojenských gážistů

      5.1.11 Neznámý výrobce
      5.1.12 Neznámý výrobce
      5.1.13 V&N náhradní
    5.1.14 AB s ohýbaným noscem
    5.1.15 OEWG, niklovaná
    5.1.16 BB
    5.1.17 OEWG
    5.1.18 AB s hranatým noscem
    5.1.19 OEWG, hnědá
    5.1.20 Neznámý výrobce
    5.1.21 Neznámý výrobce
    5.1.22 BB
Nově přidáno   5.1.23 Neznámý výrobce
Nově přidáno   5.1.24 V&N náhradní

 

 

5.2

Bulharské pochvy

     

5.2.1

Neznámý výrobce

     

5.2.2

FGGY

     

5.2.3

OEWG

 

 

5.2.4 AB
    5.3 Československé pochvy
      5.3.1 ČSZ, pro bodák vz. 23
    5.3.2 Praga
    5.3.3 Neznámý výrobce
    5.3.4 MO
    5.3.5 MO niklovaný
    5.3.6 Neznámý výrobce
    5.3.7 ČSZ
    5.3.8 MO
    5.3.9 OEWG
    5.3.10 Praga
Nově přidáno   5.3.11  
Nově přidáno   5.3.12 MO
Nově přidáno   5.3.13 AB
    5.4 Srbské a jugoslávské pochvy
      5.4.1 M95M
    5.4.2 M95M
    5.4.3 M95M AT3
    5.4.4 M95M
    5.5 Německé pochvy
      5.5.1 OEWG
    5.5.2 ČSZ
    5.5.3 Praga
    5.5.4 Praga
    5.6 Pochvy Rakouské republiky
    5.6.1 Neoznačený výrobcem
    5.6.2 V&N
Nově přidáno   5.6.3 MO
Nově přidáno   5.6.4 OEWG
Nově přidáno   5.6.5 AB
    5.7 Neurčené pochvy
    5.7.1  
    5.7.2  
Nově přidáno   5.7.3  
  5.8 Rumunské pochvy
    5.8.1  
    5.8.2  
  5.9 Maďarské pochvy
Nově přidáno   5.9.1  
       
       
     
C  next

 

6.

ZÁVĚSNÍKY

 

7.

STŘAPCE

 

8.

ROZMĚRY

    8.1 Rozměry bodáků  
    8.2 Rozměry pochev  

 

9.

ODVOZENÉ BODÁKY A BODÁKY UPRAVENÉ PRO M95

  10. NEURČENÉ BODÁKY
  11. ÚPRAVA M95 NA ÚTOČNÝ NŮŽ
  12. MINIATURY
  15. PŘÍLOHY
  15.1 Příklady skutečných značek jednotek a jejich egalizační barvy
  15.2.1 Tabulka doplňovacích (odvodních) obvodů
  15.2.2 Mapa rozmístění jednotek rakousko-uherské armády a zeměbrany v roce 1898.
  15.3 Výrobci bodáků M95
  16. PRAMENY

 

4. VYCHÁZKOVÉ BODÁKY A BODÁKY VOJENSKÝCH GÁŽISTŮ

4.1  Vycházkové bodáky rakousko-uherské armády

Vycházkové bodáky byly soukromou zbraní, kterou voják nosil pouze na vycházky. Můžeme najít velké množství různých provedení od perfektně zpracovaných kusů od renomovaných výrobců až po kusy připomínající práci učňů bez valného nadání. V naprosté většině případů tyto bodáky nešly nasadit na zbraň a ani k tomu nebyly určené.

 

Typický příklad kabinetky která vznikla v té době běžným způsobem a to tak, že fotografovaný odložil svůj bodák (nebo šavli) a v ateliéru mu byl zapůjčen bodák pěkně niklovaný. Ateliéry na to byly vybavené a poskytovaly na focení pěkně vyleštěné zbraně a další rekvizity, jako třeba portepe. Samozřejmě pokud si dotyčný nechtěl ponechat svoji zbraň. Způsob focení po rozpadu R. U. monarchie zůstal stejný, stejně jako majitelé ateliérů.

 

4.1.1

rozměry  index  zpět na obsah  typ

 

Bodák od neznámého výrobce, patrné je velmi špatné opracování a slícování součástí.


 

 

 

   

 

 

 

 

4.1.2

rozměry  index  zpět na obsah  typ

 

Tento bodák je zajímavý delším hákem příčky a za povšimnutí také stojí absence uzamykacího zařízení v hlavici rukojeti.

 


 

 

 

   

 

 

 

 

4.1.3

rozměry  index  zpět na obsah  typ

 

Vycházkový bodák vyrobený z běžného služebního poddůstojnického bodáku z válečné produkce firmy OEWG. Úprava spočívala v poniklování zbraně.


 

 

 

   

 

 

 

 

4.1.4

rozměry  index  zpět na obsah  typ

 

Bodák od neznámého výrobce, slušně opracovaný.

 


 

 

 

   

 

 

 

 

 

4.1.5

index  zpět na obsah  typ

 

Vycházkový bodák od výrobce "Industrijska kovnica M. Sorlini, Varaždin, Chorvatsko". Zajímavá je kombinace hranatého žlábku čepele a drátěného očka na střapec.

 


 

 

 
        

4.1.6

rozměry  index  zpět na obsah  typ

 

Poměrně vzácný poddůstojnický vycházkový bodák pro krátkou pušku Mannlicher vz.95, vyrobený solingenskou firmou Weyersberg, Kirschbaum & Companie. Bodáky tohoto typu byly vyráběny několika firmami, pouze malý počet má výrobní značení rakouských či solingenských výrobců.
Ačkoliv se jedná o zbraň dekorační, je tento bodák od firmy WKC pečlivě zpracován a lze jej nasadit na pušku.  Vycházkové bodáky byly prakticky vždy niklované. Niklování bylo prováděno přímo na ocel bez předchozího pomědění, tudíž má dnes většina bodáků niklování poškozené.

 

 

 

   

             

4.1.7

rozměry  index  zpět na obsah  typ

 

Typický příklad poddůstojnického vycházkového bodáku vz.95, na první pohled levnějšího výrobního provedení. Bodák není značen a je co do velikosti a tvaru dosti pozměněn.
Právě proto, že šlo jen o zbraň dekorativní, byla jejich kvalita natolik špatná, že tyto bodáky nešli ani nasadit na pušku. Uvedené bodáky si poddůstojníci kupovali a byly jejich osobním majetkem.
 

 

 


 

 

 

   

             

4.1.8 Vycházkový pro kadety

rozměry  index  zpět na obsah  typ

 

Vycházkový bodák pro kadety nevalné výrobní úrovně s průměrem nákružku 12 mm. Vodítkem pro určení tohoto bodáku je hlavně délka jílce, která oproti obvyklým 103 mm měří pouze 97 mm.
 

 

 

 


 

 

   
 

4.1.9

rozměry  index  zpět na obsah  typ

 

Sběratelsky zajímavý, málo se vyskytující poddůstojnický vycházkový bodák v niklu (včetně pochvy) od výrobce

W. KRALKA - LINZ (hlavní město horního Rakouska). Při pohledu na tenhle exemplář stojí za povšimnutí jeho falešná muška naznačená na nákružku příčky. Jako u většiny vycházkových bodáků je niklování částečně poškozené.

 

 

   
       

4.1.10

rozměry  index  zpět na obsah  typ

 

Poměrně hrubě zpracovaný vycházkový bodák s naznačenou drážkou ve hřbetu rukojeti byl nedbale osazen mosazným štítkem s korunou a písmenem K. Zkřížené šavle a kladiva na čepeli naznačují, že byl bodák vyroben některým z vídeňských výrobců. V úvahu připadají firmy Ludwig Zeitler nebo Dürbeck, ale je možné, že tuto značku používaly i další firmy. 

 

 
       

4.1.11

rozměry  index  zpět na obsah  typ

 

Co do počtu málo se vyskytující poddůstojnický vycházkový bodák M95 v mírové kvalitě od neznámého výrobce s netypickým čtvercovým tvarem stiskátka. 

 

 

 

 
       

4.1.12

rozměry  index  zpět na obsah  typ

 

Kvalitně zpracovaný vycházkový bodák vyrobený solingenskou firmou Weyersberg, Kirschbaum & Companie.

 

 

 

 

 
          

4.1.13

rozměry  index  zpět na obsah  typ

 

Zajímavý vycházkový bodák bez označení výrobce.

Čepel s výbrusem pouze na jedné straně je poměrně vzácná.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4.1.14 M. Sorlini

rozměry  index  zpět na obsah  typ

 

 

 

Sběratelsky velmi zajímavý exemplář M95 ve vycházkovém provedení. Bodák vyrobený firmou Industrijska kovnica M. Sorlini z Varaždinu v Chorvatsku patří k vzácným (stejně jako 4.1.5).

Konstrukce bodáku je kombinací starého typu čepele s hranatým výbrusem a zjednodušeného drátěného očka na portepe.

Zbraň, jenž je kvalitně zpracována, byla získána

s pochvou 5.1.21

a závěsníkem 6.1.30.

 

.

 

 

 
             

4.1.15 Solinger Stahl

rozměry  index  zpět na obsah  typ

 

 

Torzo rakousko-uherského vycházkového bodáku s málo se vyskytujícím značením výrobce. Bodák vyrobený firmou Solinger Stahl je hrubě zpracovaný. Zbraň se o proti běžným vycházkovým bodákům liší svými rozměry. Jílec, čepel i výbrus čepele jsou kratší.
 

 

 

 
       

4.1.16

rozměry  index  zpět na obsah  typ

 

 

Vycházkový bodák pro poddůstojníky od neznámého výrobce.
Ačkoliv jde o zbraň dekorativní a nelze ji nasadit na pušku, je v celku slušně zpracována.

 

 

 

 

 
           

4.1.17

rozměry  index  zpět na obsah  typ

Vycházkový bodák pro poddůstojníky "M1895" od neznámého výrobce. Zbraň je niklovaná a pochva černě lakovaná. Bodák je značně nepřesně zpracován. Od běžné varianty se liší pouze naznačenou drážkou v hlavičce jílce a absencí stiskátka.


 

 

 
               

4.1.18

rozměry  index  zpět na obsah  typ

 

 

Vycházkový bodák v zajímavém provedení s čepelí s pilou. Čepel je širší než klasická čepel M95. Na čepeli je vyražena značka solingenské firmy Weyersberg, Kirschbaum & Companie.

Podle horší kvality zpracování se zdá, že kompletaci provedla jiná firma, nebo jde o individuální úpravu.

 

 

 

 

 

 

 

 


WWW.ARMYZDAR.CZ

 

   
   

4.1.19

rozměry  index  zpět na obsah  typ

Vycházkový bodák pro poddůstojníky od firmy BFM (Konsorcium firem Bittner, Fükert a Morgenstern).

Tento exemplář se od ostatních standardních vycházkových bodáků v podstatě neliší, až na průvlek pro střapec (portepee), který je v celém svém obvodu uzavřený.

 


 

 

 

 

           

*******************************************************

4.2  Bodáky pro vojenské gážisty rakousko-uherské armády

Od 24. 1. 1917 bylo oficiálně povoleno nošení poddůstojnických bodáků vz. 1895 vojenským osobám, kterým příslušelo nosit šavli nebo kord. Jednalo se početnou skupinu důstojníků, důstojnických čekatelů, vojenských úředníků a dalších gážistů. Bodáky byly nošeny v poli i zápolí kromě strážní služby a přehlídek. Mimo službu nebylo nošení bodáků povoleno, nejednalo se tedy o bodáky vycházkové. Toto řešení bylo považováno za válečné provizorium a v budoucnosti se počítalo se zavedení nové dekorativní krátké chladné zbraně. Všeobecně se předpokládalo nošení bodáků standardních, ale vzhledem k válečné době docházelo k rozsáhlé "lidové tvořivosti", která byla mezi vojáky velmi oblíbená. Zejména důstojníci si nechávali dle osobních představ a vkusu upravit bodáky od vojenských zbrojířů.

4.2.1

rozměry  index  zpět na obsah  typ

 

Úprava běžného služebního bodáku, která spočívala v nahrazení standardních ořechových střenek střenkami kostěnými se zabroušenými nýty.


 

 

 

   

 

 

 

 

4.2.2

index  zpět na obsah  typ

 

Úprava bodáku M95/90 pro mužstvo. Na příčku byl přidán hák a na hlavici rukojeti průvlek na střapec. Střenky jsou z vrstev měděného a mosazného plechu. Vrchní vrstva pochází z měděného těsnícího kroužku vystřeleného dělostřeleckého granátu.


 

 

 

   

 

 

 

 

4.2.3

index  zpět na obsah  typ

 

 

 

Úprava bodáku M95 pro mužstvo, vyrobeného Štýrskou zbrojovkou (OEWG).

 

Na příčku byl přidán hák a na hlavici rukojeti průvlek na střapec. Střenky jsou kostěné. Na straně u stiskátka je do střenky zapuštěn pásek z měděného těsnícího kroužku vystřeleného dělostřeleckého granátu a na něm naletován čepicový odznak "Isonzo Armee

1915 - 1917"

("sočská armáda") v bronzové variantě pro mužstvo. Právo na užívání čestného názvu "Isonzo Armee" získala 5. armáda 27. května 1915 a její příslušníci byli na tuto výsadu náležitě hrdí, což podpořilo také oficiální povolení nosit tyto drobné ozdoby na standardní uniformě.

 

 

Na hlavici bodáku je zkratka pěšího pluku č. 100 (Infanterie Regiment "von Steinsberg" Nr. 100) a číslo zbraně. Toto označení  pochází z doby před úpravou bodáku na poboční zbraň gážisty.

 

 

   
         
 
 

Mírová dislokace pluku

byla v Krakově (štáb, I. a IV. prapor), Banja Luka (II. prapor)

a Teschen (III. prapor)

Nár. složení v r. 1914:

37% Poláci

33% Češi

27% Slezští Němci

3% ostatní

Doplňovací obvod pluku: Teschen (v současnosti Český Těšín v České republice a Czieszin v Polsku)

4.2.4

rozměry  index  zpět na obsah  typ

 

 

 

Krásný exemplář poddůstojnického bodáku na štuc z produkce Budapešťské zbrojovky (FGGY), upravený na poboční zbraň gážisty. Úprava spočívala ve vytvoření rostlinného motivu v levé střence metodou intarzie.

Gážisté samozřejmě mohli nosit neupravené poddůstojnické bodáky, ale bývalo zvykem nechat si rakouské či trofejní bodáky upravit dle vlastního vkusu.


 

 

 

 

 

 

 
         

4.2.5

rozměry  index  zpět na obsah  typ

 

 

 

Jedna z mnoha úprav běžného bodáku pro mužstvo na poboční zbraň gážisty. Úprava spočívala v přidání průvlaku na střapec na hlavici rukojeti a přidělání háku na příčku. Na bodáku byly také nahrazeny standardní ořechové střenky kostěnými se zabroušenými měděnými nýty. Uprostřed levé střenky je vloženo tzv. "zrcátko", slouží k vyrytí monogramu majitele bodáku (monogram nebyl vyryt).
 

 

 

 

 

 

 

 

 
          

4.2.6

rozměry  index  zpět na obsah  typ

 

 

 

Běžný bodák pro mužstvo patrně upravený na poboční zbraň vojenského gážisty. Úprava spočívala v přebroušení a přeleštění nýtů střenek a příčky. Střapec byl pravděpodobně upevněn na závěsníku, ale není vyloučeno, že hák příčky a očko na střapec se  nasazovali jako u bodáku M95/90 9.1.4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                

 

4.3  Vycházkové bodáky československé armády

4.3.1

rozměry  index  zpět na obsah  typ

Vyobrazený exemplář bodáku představuje následnou vycházkovou úpravu. Daná úprava (poniklování, včetně pochvy) je provedena profesionálně (továrně) čistě a pečlivě.
Ačkoliv byl předpis jasný docházelo k jeho porušování. Zejména zámožní vojáci a délesloužící si opatřovali soukromé, tzv. stejnokrojové nebo vycházkové bodáky, které pak nosili na místo bodáků služebních.O tom, že se upravené stejnokrojové bodáky nosily svědčí i skutečnost, že se dokonce továrně vyráběly a prodávaly.

 

 

 

 

 

 
             

4.3.2

rozměry  index  zpět na obsah  typ

 

 

 

M95 pro poddůstojníky, zjednodušené válečné výroby z produkce Štýrské zbrojovky. Po válečném konfliktu došlo k citlivé repasi ve zbrojovce Brno. Povrch bodáku včetně šroubů a pochvy je poniklován. Jílec je osazen světlými bukovými střenkami se dvěma zapuštěnými šrouby bez zářezu s maticemi. Značení na čepeli zůstalo po původním výrobci, pochva (5.3.7) značena ČSZ.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                 

4.3.3

rozměry  index  zpět na obsah  typ

 

 

 

Bodák původně  určený pro mužstvo z mírové produkce zbrojovky ve Štýru. V meziválečné době individuálně předělaný na (pravděpodobně vycházkový) bodák pro poddůstojníky. Úprava spočívala v přidání háku na příčku a průvleku na hlavici jílce k uvázání třapce. Jílec osazený tmavými střenkami se dvěma zapuštěnými šrouby bez zářezu. Na konci hlavice velká písmena A.D. (s největší pravděpodobností půjde o iniciály.)

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
              
 
           

 

4.3.4

rozměry  index  zpět na obsah  typ

Pravděpodobně soukromá úprava služebního bodáku. Podle značení na hlavici jílce byla zbraň zařazena v leteckém učilišti. Bodák byl získán s pochvou 5.3.11. Zajímavostí tohoto kusu je i to, že je kompletní i se závěsníkem 6.3.12 a střapcem 7.2.7 v barvě letectva.

 

 

 
           

Zmíněné učiliště se vzniklo v červenci 1920 v Chebu jako "Velitelství čs. leteckých škol". Základem pro jeho vytvoření se stala řada škol a kurzů, vznikajících již od roku 1919 v Praze a postupně přemísťovaných do Chebu. Prvním velitelem byl jmenován příslušník leteckého oddílu čs. legií v Rusku mjr. Eduard Koudelka. Od ledna následujícího roku uvedenou funkci převzal mjr. fr. arm. Jean Personne, příslušník Francouzské vojenské mise v ČSR. V téže době proběhlo přejmenování školy na "Čs. ústřední leteckou školu pro vzduchoplavectvo". V roce 1922 následovala změna názvu na "Čs. učiliště pro vzduchoplavectvo"  a o rok

později na "Učiliště pro letectvo". Od roku 1922 velení učiliště přešlo na čs. důstojníky a v jeho čele stanul rytíř řádu "Čestné legie", bývalý příslušník čs. jednotek ve Francii, škpt. Vilém Stanovský. V roce 1923 jej nahradil další držitel řádu "Čestné legie" pplk. Bedřich Starý, který učilišti velel až do roku 1929.
Značné množství škol a kurzů, existujících v rámci učiliště, si vynutilo jejich sloučení do tzv. leteckých školních oddílů, což se stalo na sklonku roku 1924. Přílišná blízkost státní hranice a poměrně vysoká intenzita leteckého výcviku vedla k rozhodnutí přemístit učiliště do vnitrozemí.     Za      novou      kolébku

vojenských pilotů byl vybrán moravský Prostějov. Jako první se 16.9.1925 na prostějovské letiště přesunula elementární pilotní škola, společně se školou pro odborný dorost letectva, a postupně je následovaly další součásti učiliště. V létě 1927 se přestěhovalo velitelství (do Prostějova přijelo 24. září) a většina ostatních složek školy. V Chebu zůstal jen odloučený oddíl, který zanikl v červnu 1934. V roce 1928 se pojmenování školy ustálilo na "Vojenském leteckém učilišti" a od roku 1929 se jeho novým velitelem stal plk. Rudolf Holeka, sloužící jako vojenský pilot již od roku 1911.

4.3.5

rozměry  index  zpět na obsah  typ

 

 

Bodák M95 maďarské výroby pro mužstvo, za první války frontová úprava na poddůstojníka. Během Čs. první rep. předělán zpět na bodák pro mužstvo, či spíše jako poboční zbraň dělostřelce.
Bodák sloužil u 151.  dělostřeleckého pluku v Praze.

 

V roce 1920 byl vytvořen protiletadlový pluk 151 o třech bateriích. Od června 1920 byl pluk změněn na tři samostatné oddíly, dislokované v Praze, Olomouci a Bratislavě. Ty se staly zárodkem tří dělostřeleckých pluků, které vznikly 1. října 1924. Dělostřelecký pluk 151 sídlil v Praze, Dělostřelecký pluk 152 v Olomouci a Dělostřelecký pluk 153 v Bratislavě. Se zavedením nových protiletadlových kanonů vz. 22 bylo možné postupně rozšířit počet oddílů pluku na tři, přičemž čtvrtý oddíl byl vyzbrojen světlomety.

 

 

 
      
 
           

4.3.6

rozměry  index  zpět na obsah  typ

 

 

 

Prvorepubliková úprava bodáku M95 pro mužstvo, výroba Praga Vršovice. Příčka byla doplněna hákem a na hlavici bodáku přibylo očko na portepe. Střenky jsou vyrobené z hezkého dřeva a celý bodák je  poniklován.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
             

4.3.7

rozměry  index  zpět na obsah  typ

 

 

 

Standardní bodák M95, výroba v Moravských ocelárnách v Řepčíně. Bodák niklován, bez voj. přejímky. Takové bodáky si kupovali vojáci za své peníze a sloužily jenom na parádu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           

4.4  Bodáky polské armády - vycházkové, pro gážisty a darovací

Na počátku 20. let byl bodák M95 v polské armádě velmi populární. V niklované verzi sloužil jako vycházkový a často ho nosili gážisté jako poboční zbraň místo šavle. Bodáky M95 byly také použity při výrobě upomínkových bodáků pro důstojníky a vojáky polských legií.

 

4.4.1

rozměry  index  zpět na obsah  typ

 

 

 

Bodák s polským orlem na střence. Podle provedení se nejedná o služební zbraň, ale o bodák původně vyrobený jako vycházkový nebo pro gážisty.
 

 


 

 

 
         

4.4.2

rozměry  index  zpět na obsah  typ

 

 

 

Původně běžný služební bodák pro mužstvo jako 4.4.4, do střenky byl přidán odznak polských legií.

 

Značka na hlavici znamená 3. pluk tyrolských císařských myslivců

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           

3. pluk tyrolských císařských myslivců (Tyroler Kaiser-Jäger Regiment Nr. 3) vznikl 1. 4. 1895 z 9. až 12. polního praporu a 3. náhradního praporního kádru dosavadního pluku císařských tyrolských střelců císaře Františka Josefa. V případě 11. a 12. polního praporu šlo o původní myslivecké prapory č. 15 a 26 (vytvořené v roce 1849 a 1859), kdežto 9. a 10. prapor se zformovaly teprve v roce 1880. Prvním velitelem pluku se stal plk. hrabě Giovanelli-Ghersburg. Branci k pluku přicházeli z celého Tyrolska a Vorarlbergu. V době vzniku pluku se jeho velitelství společně s náhradním kádrem, 1. a 4. praporem nacházelo v Trientu, zatímco 2. prapor sídlil v Rivě a 3. prapor v Roveretu. V roce 1898 se velitelství pluku s 1., 3. a 4. praporem přestěhovalo do Vídně, zatímco 2. prapor a náhradní kádr byly dislokovány v Trientu. V roce 1904 následoval přesun plukovního velitelství, 1. a 2. praporu do Bozenu,

3. praporu   do Clesu (od roku 1906 sídlil v Borgu) a 4. praporu do Trientu, kde setrval i náhradní kádr.V roce 1908 proběhla redislokace velitelství a 2. praporu do Rovereta a 1. praporu do Rivy. V roce 1912 se 3. prapor přestěhoval z Borga do Rovereta.

Na jaře 1914 se přesunul 1. prapor do Trientu a 4. prapor do Rovereta, ovšem krátce před vypuknutím války byl zrušen. Společně s pluky císařských tyrolských myslivců č. 1, 2 a 4 tvořil výše uvedený pluk součást 8. pěší divize (velitelství Bozen) XIV. sboru (velitelství Insbruck). Ve svazku uvedené divize, později označované také jako Divize císařských myslivců (Kaiserjäger Division), zůstal téměř celou válku.

Po vypuknutí bojů divize odešla na haličskou frontu, kde byla nasazena u XIV. sboru 3. armády. Bojový křest prodělala v bitvě u Komarówa. Později přešla i s nadřízeným sborem do sestavy 4. armády a bojovala v západní

Haliči. V červnu 1915 se divize přesunula na italské válčiště. Jejím novým působištěm se nejprve stala sočská fronta, kde zasáhla do bojů o Tolmein. V říjnu téhož roku byla odvelena do Tyrol a nadále operovala jako součást 11. armády. Od března 1916 byla zařazena u nově vytvořeného XX. sboru, přeměněného v lednu následujícího roku na XIV. sbor „Edelweiss“. Během posílení rakousko-uherských vojsk na italské frontě jednotkami německé 14. armády se pluk na podzim 1917 krátkodobě stal součástí rakousko-uherské 3. pěší divize „Edelweiss“, podřízené německému velení. Po porážce italské armády u Caporetta a stažení německých jednotek se pluk vrátil do sestavy Kaiserjäger Division, která nadále operovala v rámci XIV. sboru 10. armády. Konec války divizi zastihl na Planině sedmi obcí, odkud se počátkem listopadu 1918 vrátila do Trientu.

4.4.3

rozměry  index  zpět na obsah  typ

 

 

 

Původně běžný služební bodák pro poddůstojníky, do střenky byl přidán odznak polských legií.

 

 

4.4.4

rozměry  index  zpět na obsah  typ

 

 

 

Původně běžný služební bodák pro mužstvo jako 4.4.2, do střenky byl přidán odznak polských legií.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 
    

4.5  Vycházkové M95 v německé armádě

Bodáky M95 byly zavedené také v německých ozbrojených složkách v obou světových válkách. Jelikož nebyly označeny speciální značkou, nedají se odlišit od vycházkových bodáků rakouských.

 

Voják na fotografii může mít bodák zapůjčený fotoateliérem.

*******************************************************

5. POCHVY

Pochvy k bodákům typu Mannlicher M95 z mírové produkce jsou zakončené kuličkou a mají složitější obústek. Postupem let byla výroba zjednodušena, a zmiňovaný obústek a kuličku již postrádají.
Pochvy se od různých výrobců liší jen detaily, v zásadě se používaly se všemi variantami bodáku Mannlicher M95. Původní nátěr byl černý. V průběhu válečných let se používaly i barvy jako khaki zelená, šedivá, či šedozelená, nebo také hnědá. U některých vycházkových bodáků je pochva niklovaná.

 

5.1  Rakousko-Uhersko

5.1.1 

rozměry  zpět na obsah

Pochva bez označení výrobce opatřená nátěrem z doby 1. sv. války.

5.1.2 

rozměry  zpět na obsah

Pochva vyrobená firmou Vogel & Noot, Hartberg, opatřená původním černým nátěrem.

5.1.3

rozměry  zpět na obsah

Náhradní pochva vyrobená firmou Vogel & Noot, Hartberg, zjednodušená válečná produkce opatřená původním khaki nátěrem.

  

5.1.4 

rozměry  zpět na obsah

Náhradní pochva bez označení výrobce. Nouzová, max. zjednodušená výroba z období 1. sv. války.

5.1.5 

rozměry  zpět na obsah

Původně služební pochva vyrobená firmou Vogel & Noot, Hartberg. Pochva byla poniklována a použita pro vycházkový bodák.

5.1.6

rozměry  zpět na obsah

Pochva vyrobená firmou OEWG (Österreichische Waffenfabrik Gesellschaft, Steyr), opatřená původním černým nátěrem. Zjednodušená výroba s ohýbaným noscem.

5.1.7

rozměry  zpět na obsah

Pochva vyrobená firmou FGGY (Femaru Fegyver és Gépgyár, Budapest).

5.1.8

rozměry  zpět na obsah

Pochva od neznámého výrobce určená pravděpodobně pro vycházkový bodák. Za povšimnutí stojí zabroušení nýtů zajišťujících obústek a jednoduché provedení obústku. Pochva je v původním nátěru.

5.1.9

rozměry  zpět na obsah

Pochva vyrobená firmou OEWG (Österreichische Waffenfabrik Gesellschaft, Steyr), nosec ostře hraněný v ohybu (na rozdíl od pochvy 5.1.6).

 

 

5.1.10

rozměry  zpět na obsah

Individuální úprava pochvy M95 pro poboční zbraň vojenských gážistů. Pochva vznikla spojením dvou normálních pochev.

5.1.11

rozměry  zpět na obsah

Tato pochva se zbytky původní šedé barvy je zajímavá tím, že na rozdíl od běžné pochvy má obústek přinýtovaný pouze jedním nýtem. Výrobce pochvy je neznámý, jedná se o půdní nález, v pochvě byl vycházkový bodák vyrobený firmou WK&C.

5.1.12

rozměry  zpět na obsah

Pochva jednoduché válečné výroby od neznámého výrobce značená pouze přejímací značkou - orlicí.

5.1.13

rozměry  zpět na obsah

Náhradní pochva vyrobená firmou Vogel & Noot, Hartberg, zjednodušená válečná produkce.

5.1.14

rozměry  zpět na obsah

Původní originál (nerepasovaná) pochva na M95 z výrobní produkce firmy s iniciály AB - August Bickel. Nosec pochvy je vyroben z ohnuté pásoviny, jedná se pravděpodobně o pozdější (jednoduší) výrobu než v případě pochvy 5.1.18.
Pochva již bohužel postrádá vlivem koroze svůj originál šedý nátěr, po němž je malý pozůstatek ve vrchní části pochvy.

   

     

5.1.15

rozměry  zpět na obsah

Pochva vyrobená Štýrskou zbrojovkou a převzatá R. U. armádou. Později poniklovaná a použitá s vycházkovým bodákem.
 

   

     

5.1.16

rozměry  zpět na obsah

Pochva se zbytky šedého nátěru,od neznámého výrobce zjednodušené válečné výroby.
 

   

     

5.1.17

rozměry  zpět na obsah

Pochva z produkce zbrojovky ve Štýru s původním khaki zeleným nátěrem.
 

   

     

5.1.18

rozměry  zpět na obsah

Pochva na M95 z výrobní produkce firmy s iniciály AB - August Bickel. Na rozdíl od pochvy 5.1.14 od téhož výrobce má tento exemplář nosec vyrobený z úhelníku nařezaného na proužky a dotvarovaného.

   

     

5.1.19

rozměry  zpět na obsah

Standardní pochva z produkce zbrojovky ve Štýru,  jenž nevyniká ničím zvláštním z výrobního hlediska. Co je neobvyklé, je vrchní nátěr pochvy, respektive jeho pozůstatky, které jsou hnědé.
 

     

5.1.20

rozměry  zpět na obsah

Pochva zjednodušeného válečného provedení neoznačena výrobcem. Na pochvě jsou zbytky původního šedozeleného nátěru. Pochva je zkompletována s bodákem od firmy BFM 3.1.46.
 

 

     

5.1.21

rozměry  zpět na obsah

Kvalitně zpracovaná pochva od neznámého výrobce, získaná s bodákem č. 4.1.14 (firma Industrijska kovnica M. Sorlini, Varaždin, Chorvatsko)

5.1.22

rozměry  zpět na obsah

Pochva zjednodušeného válečného provedení, výrobce neznámý.  Pochva je vyrobena velmi hrubě. Stejný šedý nátěr jako u exempláře 5.1.16 naznačuje, že může jít o nátěr používaný přímo tímto výrobcem.

 

  

5.1.23

rozměry  zpět na obsah

Náhradní pochva na M95 bez označení výrobce. Hrubě zpracovaná pochva s noscem přinýtovaným dvěma nýty, které zároveň přidržují neobvykle silný obústek a s tupou, nepravidelnou špičkou bez kuličky.

5.1.24

rozměry  zpět na obsah

Pochva k náhradnímu bodáku M95 z produkce firmy Vogel & Noot, Hartberg. Pochva je stejná jako 5.1.4, výroba měla velké tolerance, pochvy od jednoho výrobce se mohou v detailech lišit.

   

5.2 Bulharské pochvy

5.2.1 

rozměry  zpět na obsah

Pochva od neznámého výrobce, doklad "citlivé" repase bulharské zbrojovky.

 

5.2.2 

rozměry  zpět na obsah

Pochva od výrobce FGGY, další příklad repase v Bulharsku.

5.2.3 

rozměry  zpět na obsah

Pochva od výrobce OEWG, další příklad repase v Bulharsku.

5.2.4 

rozměry  zpět na obsah

Pochva od  výrobce August Bickel - Metallwarenfabrik, Thuringen.

5.3 Československé pochvy

5.3.1 

rozměry  zpět na obsah

Pochva k bodáku vz. 23, výrobce ČSZ. Čepel a pochva bodáku byly odvozené z M95. Uzamykací zařízení bodáku však bylo typu Mauser M1898.

5.3.2

rozměry  zpět na obsah

Pochva k bodáku M95, výrobce Zbrojovka Praga - Vršovice.

Pochvy bodáků pro pušky Mannlicher byly po zařazení do československé armády přetírány khaki barvou, často velmi neuměle, hrubým štětcem (viz. vyobrazený exemplář). Tón barvy na zmiňovaných pochvách je jasnější (zelenější), než je khaki zbarvení současné armády.

5.3.3

rozměry  zpět na obsah

Pochva k bodáku M95, výrobce neznámý, pochva byla po repasi nabrinýrována. Podle značení byla uložena v divizním skladu v Brně.

5.3.4

rozměry  zpět na obsah

Pochva k bodáku M95, výrobce Moravské ocelárny a železárny v Olomouci-Řepčíně. Podle značení byla uložena ve skladu divizního velitelství

č. 10 v Banské Bystrici. Pochva prodělala bulharskou repasi.

  

5.3.5

rozměry  zpět na obsah

Niklovaná pochva z produkce Moravských oceláren a železáren v Olomouci-Řepčíně.
 

 

 

5.3.6

rozměry  zpět na obsah

Pochva k bodáku M95 repasovaná po válce v některé z našich zbrojovek. Na nosci nedoražený uherský znak.
 

5.3.7

rozměry  zpět na obsah

               

Pochva z produkce zbrojovky Brno k vycházkovému bodáku M95 (4.3.2) s povrchovou úpravou  poniklováním.
 

5.3.8

rozměry  zpět na obsah

               

Pochva z produkce Moravských oceláren a železáren v Olomouci-Řepčíně se zbytkem původního khaki nátěru.
 

5.3.9

rozměry  zpět na obsah

       

Pochva z produkce Štýrské zbrojovky po 1. sv. válce zavedená do čs. armády. Pochva náleží k bodáku 3.5.24
 

 

5.3.10

rozměry  zpět na obsah

Pochva k bodáku M95, výrobce Zbrojovka Praga - Vršovice.

5.3.11

rozměry  zpět na obsah

Pravděpodobně soukromá úprava pochvy. Pochva získána s bodákem 4.3.4 značeným UL (letecké učiliště)

 

5.3.12

rozměry  zpět na obsah

Pochva k bodáku M95, výrobce Moravské ocelárny a železárny v Olomouci-Řepčíně. Zajímavá je poměrně pozdní přejímací značka z roku 1924 na nosci. Dalším uživatelem, jak naznačuje čtyřmístné číslo pod logem MO, byla za okupace německá armáda.

  

5.3.13 Celková délka - mm

Šířka u ústí

- mm

Tloušťka u ústí

- mm

Délka nosce

- mm

Šířka nosce

- mm

Vzdálenost nosce od ústí

- mm
Hmotnost - g

Pochva od  výrobce August Bickel - Metallwarenfabrik, Thuringen.

Na pochvě se kromě loga výrobce nachází původní přejímací značka - R-U orlice, která je částečně překryta novou, čs. přejímací značkou.

Význam čs. značky: Pochva převzatá zbrojnicí 5. divize (České Budějovice), č. 18 znamená, že tento materiál byl vyroben před nebo během roku 1918.

rozměry  zpět na obsah

5.4 Srbské a jugoslávské pochvy

5.4.1 

rozměry  zpět na obsah

Pochva k bodáku M95M (3.6-2.1.1). Repase pravděpodobně rakouské náhradní pochvy. Pochva je brinýrovaná a je sčíslovaná s bodákem.

5.4.2 

rozměry  zpět na obsah

Pochva k bodáku M95M (3.6-2.0.1). Pochva je brinýrovaná a je sčíslovaná s bodákem.

5.4.3 

rozměry  zpět na obsah

 

Pochva k bodáku M95M, výrobce AT3 v trojúhelníku (ARTILERIJSKO TECHNIČKI ZAVOD, KRAGUJEVAC).

 

5.4.4 

rozměry  zpět na obsah

Pochva k bodáku M95M (9.8.1). Repasovaná pochva sčíslovaná s bodákem. Není zaměnitelná s pochvou na M95, jedná se o náhradní pochvu na čepele bodáků řady M88 - M90.

5.5 Německé pochvy

5.5.1 

rozměry  zpět na obsah

Pochva k bodáku M95

(3.9-2.19.3). Původně rakousko-uherská pochva vyrobená zbrojovkou ve Štýru. Repase provedená v německém stylu po anšlusu Rakouska - obústek pochvy není přinýtován, ale přišroubován jedním šroubkem z boku. Nosec je ke špičce šikmo zbroušen, povrch je načerněn.

 

5.5.2

rozměry  zpět na obsah

Tato původně čs. pochva (výrobce ČSZ) byla s největší pravděpodobností používána během 2. sv. války německou brannou mocí. Pochva má stejné číslo jako bodák 3.4.9

 

 

 

 

5.5.3

rozměry  zpět na obsah

Tato původně čs. pochva (výrobce Zbrojovka Praga) byla s největší pravděpodobností používána během 2. sv. války německou brannou mocí. Pochva byla získána s bodákem 3.4-5.9.1.

 

 

5.5.4

rozměry  zpět na obsah

Tato původně čs. pochva (výrobce Zbrojovka Praga) byla repasována a používána během 2. sv. války německou brannou mocí. Pochva patří k bodáku 11.1 (úprava na útočný nůž), se kterým má shodné číslo 83.

 

 

5.6 Pochvy - Rakouská republika

5.6.1

rozměry  zpět na obsah

Pochva k bodáku M95 bez označení výrobce prošla repasí v letech 1934 až 1938.

5.6.2

rozměry  zpět na obsah

Pochva k bodáku M95, výrobce Vogel & Noot, Hartberg (V&N), repasovaný v letech 1918 až 1934.

5.6.3

rozměry  zpět na obsah

Pochva k bodáku M95, Moravské ocelárny a železárny v Olomouci-Řepčíně. Velmi zajímavé je značení, na pochvě je kromě firemního loga pouze přejímací značka Rakouské republiky.

 

5.6.4

rozměry  zpět na obsah

Tato původně R-U pochva (výrobce OEWG) byla repasována a používána mezi válkami armádou Rakouské republiky.

 

5.6.5 Celková délka 262 mm

Šířka u ústí

31,5 mm

Tloušťka u ústí

16 mm

Délka nosce

33,5 mm

Šířka nosce

12,2 mm

Vzdálenost nosce od ústí

20 mm
Hmotnost - g

Pochva se zbytky původní černé barvy od výrobce o August Bickel - Metallwarenfabrik, Thuringen.

Na nosci pochvy se kromě loga výrobce AB nachází také značka Ü v kruhu znamenající, že pochva prošla repasí.

Pochva byla získána s bodákem 3.2-5.9.3.

rozměry  zpět na obsah

5.7 Neurčené pochvy

 

5.7.1

rozměry  zpět na obsah

Černě lakovaná pochva zjednodušené výroby. Na nosci vyražené malé sluníčko, jenž je s největší pravděpodobností značkou výrobce oné pochvy. Dále stojí za povšimnutí kulička na dolním konci, která u většiny zjednodušených pochev chybí. Pochva byla získána s bodákem č. 3.1-2.0.1

  

5.7.2

rozměry  zpět na obsah

Tato pravděpodobně repasovaná pochva je zajímavá nahrazením nýtů zajišťujících obústek šrouby. Pochva patří k bodáku č. 3.1-2.1.10

5.7.3

rozměry  zpět na obsah

Brinýrovaná pochva byla získána s bodákem č. 3.2-4.2.1, pochází původně z výzbroje R-U monarchie. Uživatel, který na ni vyrazil číslo 288, které se nachází i na výše zmíněném bodáku, není znám.

5.8 Rumunské pochvy

5.8.1

rozměry  zpět na obsah

Hrubě repasovaná a nabrinýrovaná pochva od neznámého výrobce. Jedná se pravděpodobně o rumunskou repasi. Pochva byla získána s bodákem

č. 9.14.

zpět na obsah

5.8.2

rozměry  zpět na obsah

V Rumunsku hrubě repasovaná a pochva od výrobce ČSZ. Pochva byla získána s bodákem

č. 3.9-2.19.4.

5.9 Maďarské pochvy

5.9.1

rozměry  zpět na obsah

Pochva bez označení výrobce s maďarskou přejímací značkou. Kulička pochvy má zespodu otvor jako maďarské pochvy M1935 a barva odpovídá barvě na některých pochvách M1935. Pochva byla získána s bodákem č. 3.3-11.2.1.

       

   

*******************************************************

zpět na obsah

8. ROZMĚRY

8.1  Rozměry bodáků

index

  Výrobce * Celková délka Délka čepele Šířka čepele Tloušťka čepele Průměr nákružku

Hmotnost

(g)

3.1.1 FGGY K M ] 358 247 23,0 5,3 15,0  
3.1.2 E. Jung, Wien*** ]            
3.1.3 OEWG ] 360 250 23 5 15  
3.1.4 OEWG M  )            
3.1.5 L. Zeitler, Wien M  )            
3.1.6 FGGY ] 360 248 22,8 5,4 15,1  
3.1.8 OEWG ) 360 247 23,0 5,5 15,0  
3.1.9 OEWG ]            
3.1.10 L. Zeitler, Wien )            
3.1.11 FGGY** K P ] 361 248 23,0 5,6 15,0  
3.1.12 BFM M  )            
3.1.13 OEWG K M ) 361 249 23,0 5,3 15,0 308
3.1.14 FGGY ]            
3.1.15 FGGY M  )            
3.1.16 OEWG*** M  )            
3.1.17 OEWG*** M  ) 358 247 23,0 5,3 15,1  
3.1.18 AB M ) 356 245 23 5 15  
3.1.19 OEWG*** M  )            
3.1.20 FGGY ]            
3.1.21 OEWG**** KP )            
3.1.22 OEWG**** KM  )            
3.1.23 FGGY KM  )            
3.1.24 OEWG KP  ]            
3.1.25 FGGY KM  ] 358 247 23   15  
3.1.26 OEWG KM  ] 360 248 23   15  
3.1.27 OEWG P  )            
3.1.28 FGGY ] 360 250 22,5 5 15  
3.1.30   P  ) 358 246 22,8 5 15  
3.1.31   M  ) 360 249 23 5 15  
3.1.32   M  ) 361 249 23 5 15  
3.1.33   M  ) 360 248 23 5 15,5  
3.1.34   P  ) 355 246 23 4,5 15  
3.1.35 FGGY P  ) 357 246 22,8 5 15  
3.1.36 OEWG P  ) 360 250 23 5 15  
3.1.37 OEWG M  ) 360 250 23 5 15  
3.1.38 OEWG M  ) 361 249 23 5 15  
3.1.39 OEWG M  ) 360 248 23 5 15  
3.1.40 OEWG M  ) 360 248 23 5 15  
3.1.41 AB KM  ) 359 247 23 5,3 15,2  
3.1.42 OEWG KP  ]            
3.1.43 OEWG M  )            
3.1.44 FGGY ]            
3.1.45 OEWG P  ) 363 250 23 5 15  
3.1.46 BFM M  )            
3.1.47 L. Zeitler ]            
3.1.48   ] 359 249 23 5 15  
3.1.49 OEWG M  ) 363 251 23 5 15  
3.1.50 OEWG ] 357 246 23 5 15  
3.1.52 L. Zeitler P  ]            
3.1.53 OEWG M  )            
3.1.54 AB M  ) 356 245 23 5 15  
3.1.55 OEWG P  ) 362 250 23 5 15  
3.1.56 OEWG ] 362 250 23 5 15  
3.1.57 OEWG P  ) 361 250 23 5 15  
3.1.58 FGGY KM  ] 360 247 23 5 15  
3.1.59 OEWG M  ) 362 250 23 5 15  
3.1.60 BFM ] 359 251 23 5 15  
3.1.61 FGGY ] 360 250 23 5 15  
3.2.1 GM M  )            
3.2.2 HWF M  )            
3.2.3 Stf. *** M  )            
3.2.4 Stf M  )            
3.2.5 Stf M  ) 360 250 25,0 5,0 15,0  
3.2.6 Stf )            
3.2.7 HWF M  ) 359 248 23,0 5,1 15,0  
3.2.8 GM KM  ) 362 250 22,9 5,3 15,0  
3.2.9 Stf KP  )            
3.2.10 Stf K  )            
3.2.11 Steyr Daimler Puch KP  )            
3.2.12 Stf K  ) 360 249 23 5 15  
3.3.1 FGGY M  )            
3.4.1 Ernst Busch, Solingen ] 358 246 23 5 15  
3.4.2 Ernst Busch, Solingen ] 360 248 23 5 15  
3.4.3 OEWG M  )            
3.4.4 MO ]            
3.4.5 AB M  )            
3.4.6 OEWG M  )            
3.4.7 OEWG ] 351 240 22,9 5,1 15,0 278
3.4.8   ] 350 242 23 5 15  
3.4.9 Praga M  )            
3.4.10 Stf K  )            
3.4.11 MO ]            
3.4.12 OEWG M  ) 358 245 23 5 15  
3.5.1 Praga ]            
3.5.2 OEWG / Praga M  ) 359 247 23,0 5,3 15,0  
3.5.3 MO ]            
3.5.4 ČSZ ]            
3.5.5 OEWG / ČSZ M  )            
3.5.6 MO ] 358 247 23 5 15  
3.5.7 AB M  )            
3.5.8 MO ] 360 249 23,0 5,4 15,1  
3.5.9 ČSZ ] 359 249 22,8   15  
3.5.10 OEWG M  )            
3.5.11 ČSZ ] 360 249 22,8 5,2 15  
3.5.12 MO ] 362 250 22,8 5,1 15  
3.5.13 MO ] 361 249 23 5,2 14,9  
3.5.14 OEWG KP  ) 355 241 22,5 5 15,5  
3.5.15 OEWG / Praga M  ) 363 250 22.5 5 15  
3.5.16 OEWG / Praga P  ) 361 250 22,8 5,1 14,9  
3.5.17 BFM M  ) 354 243 23 5 15  
3.5.18 GM MK  )            
3.5.19 OEWG / Praga M  ) 356 247 23 5 15  
3.5.20 OEWG M  )            
3.5.21 Praga ] 357 246 23 5 15  
3.5.22 ČSZ ] 359 248 22,5 5 15  
3.5.23 OEWG P  )            
3.5.24 OEWG P  ) 356 245 23 5 15  
3.5.25 OEWG / Praga M  ) 361 250 23 5,2 15  
3.5.26 OEWG M  ) 361 248 23 5 15,2  
3.5.27 OEWG P  )            
3.5.28 ČSZ ] 359 251 23 5 15  
3.6.1 ATZ M  ) 358 245 21 4,5 16  
3.6.2 OEWG M  )            
3.6.3   M  )            
3.6.4   M  )            
3.7.1 OEWG ]            
3.7.2 OEWG ] 359 248 23 5 15  
3.7.3 CA ]            
3.7.4 Simson & Co, Suhl ]            
3.7.5 FGGY ]            
3.7.6 FGGY ]            
3.7.7 FGGY ]            
3.7.8 OEWG ]            
3.7.9   ]            
3.7.10 OEWG ]            
3.7.11 OEWG ]            
3.7.12 Simson & Co, Suhl ]            
3.8.1 Zb Kr. M  )            
3.8.2 Zb Kr. ]            
3.8.3 Zb Kr. ]            
3.9.1 Ars Arm M  )            
3.9.2 Ars Arm M  )            
3.9.3 Ars Arm M  )            
3.9.4 Ars Arm M  )            
3.10.1 OEWG )            
4.1.1   V  ) 355 246 23,0 5,9 14,6  
4.1.2   V  ) 355 245 23,0 5,5 14,4  
4.1.3 OEWG V  ) 355 246 23,1 5,9 14,7  
4.1.4   V  ) 358 248 23,1 5,4 15,0  
4.1.5   V  ]            
4.1.6 WK&C V  ] 360 247 23,9 5,7 15,0  
4.1.7   V  ] 340 234 22 5 14  
4.1.8   V  ] 352 248 23,4 5,6 12,0  
4.1.9 W. Kralka V  ] 360 245 22 4 15  
4.1.10   V  ]            
4.1.11   V  ]            
4.1.12   V  ]            
4.1.13              
4.1.14 M. Sorlini, Varaždin V  ] 355 247 23,2 4,7 15,4  
4.1.15 Solinger Stahl V  ] 350 244   5 14,8  
4.1.16   V  )            
4.1.17   V  ] 334 229 23 4,5 13  
4.2.1   G  ] 356 245 23,0 5,3 14,9  
4.2.2 FGGY M95/90** G  ]            
4.2.3 OEWG** G  )            
4.2.4 FGGY KG  ]            
4.2.5   G  )            
4.2.6 FGGY G  ]            
4.3.1 ČSZ V  ] 362 251 22,8 5,1 14,9  
4.3.2 OEWG V  )            
4.4.1   V  ]            
4.4.2 FGGY ]            
4.4.3   P  ]            
4.4.4   ]            
9.1.1 FGGY M95/90 ] 371 248 22,8 5,3 16,8  
9.1.2 FGGY M95/90 ] 370 246 22   16,5  
9.2 ČSR vz. 22   384 249 23,2 5,3 15,5  
9.3 ČSR vz. 16/33   360 250 23,0 5,5 15,5  
9.4 Řecko 1903/14   510 398 21,5 8,5 14,0  
9.5 Maďarsko 1931   565 454 25,5 13,5 15,0  
9.6 Vycházkový ČSR              
9.7 Turecko 1887 nebo 1890   478 368 25 7,8 15,2  
9.8.1 Repase M1890 na M95M   362 248 26 6 15,6  

Vysvětlivky:

 

*   K - karabina, štuc; P - verze pro poddůstojníky; M - verze pro mužstvo; ] - hranatý žlábek; ) - oblý žlábek;

      V - vycházkový; G - pro gážisty

**  Úprava z bodáku pro mužstvo.

***  Degradace bodáku pro poddůstojníky

****  Úprava na štuc z bodáku na pušku

 

zpět na obsah

8.2  Rozměry pochev

 

 

Výrobce

*

Celková délka

Šířka

u ústí

Tloušťka

u ústí

Délka nosce

Šířka

nosce

Vzdálenost nosce

od ústí

Hmotnost (g)

5.1.1

  Vz 260 32,8 13,4 31,6 12,3 18  

5.1.2

V&N Vz 262 32,7 14,4 32,9 12,2 18,2  

5.1.3

V&N N 255 31,8 15,2 35,1 13 22,5  

5.1.4

  N 256 34,5 17,6 32,4 12,9 20,5  

5.1.5

V&N V 262 33 14,3 33 12,5 18,9  

5.1.6

OEWG Vz 261 32,6 14,4 31,5 11,9 19,7  

5.1.7

FGGY Vz 261 31,9 14,3 32,2 12,3 18,7  

5.1.8

  V 258 32,5 14,7 31,8 12,2 19,2  
5.1.9   Vz 260 32 14 31 12 19  
5.1.10   G 299 32,1 14,5 30,4 12 19,5  
5.1.11   V? 262 32,5 14,3 30,8 12,6 19,7  
5.1.12   N              
5.1.13 V&N N              
5.1.14 AB Vz 264 30 14 32 12 19  
5.1.15 OEWG V 265 32 14 31 11,5 19  
5.1.16 BB N 258 32 14 32 12 19  
5.1.17 OEWG Vz 262 32 14 31 12 20  
5.1.18 AB Vz 261            
5.1.19 OEWG Vz 262 32 14 32 12 19  
5.1.20   N              
5.1.21   V 265 32 13,3 30,4 11,8 17,1  
5.1.22 BB N              
5.1.23                  
5.1.24 V&N N 255            
5.2.1   Vz              

5.2.2

FGGY Vz              
5.2.3 OEWG Vz 261 32,6 14,4 31,4 12 19  
5.2.4 AB Vz 263            

5.3.1

ČSZ Vz 262 32,3 14,6 31,6 11,6 19,3  
5.3.2 Praga Vz              
5.3.3   Vz 262 32,4 13,9 32,1 12 18 157
5.3.4 MO Vz 261 32 14,6 31,3 11,9 18,8  
5.3.5 MO V 261 31,8 14,6 32 11,9 18  
5.3.6   Vz 260 31 14 31 11 18  
5.3.7 ČSZ V              
5.3.8 MO Vz              
5.3.9 OEWG Vz 262 32,5 14 32 11,5 19  
5.3.10 Praga Vz 263 32,8 14,3 31,7 12,1 18,4  
5.3.11   V              
5.3.12 MO Vz              
5.3.13 AB Vz              
5.4.1 OEWG N              
5.4.2   Vz 265 33 14 31 12 19  
5.4.3 VTZ Vz              
5.4.4   N 257 36,7 15,1 31,7 11,8 18,8  
5.5.1 OEWG Vz              
5.5.2 ČSZ Vz              
5.5.3 Praga Vz              
5.5.4 Praga Vz              
5.6.1   Vz 261 33 15 32 12 19  
5.6.2 V&N Vz 262 34 14 32 12 17  
5.6.3 MO Vz              
5.6.4 OEWG Vz              
5.7.1   N 263 30 15 32 11,5 18  
5.8.1   Vz              
5.8.2 ČSZ Vz              

Vysvětlivky:

 

*    Vz - vzorová pochva; N - náhradní pochva; V - vycházková pochva; G - pro gážisty

 

*******************************************************

zpět na obsah

Zpět