ZNAČKY NA BAJONETECH

Výrobci, jednotky, přejímací a kontrolní značky

Záměrem této publikace je pomoci sběratelům chladných zbraní s identifikací značek, které mohou nalézt na bajonetech. Značky mají mnoho podob i významů. Neustále se vyvíjejí - od jednoduchých kovářských značek přes umělecky ztvárněné nápisy, figury či symboly.
Známe značky výrobců a subdodavatelů, značky určující vlastníka zbraně, model zbraně, značky potvrzující dílčí nebo přejímací kontrolu zbraně, její převedení pro výcvik či vyřazení ze služby, značky potvrzující revizi či opravu. Další značky označují sériové číslo bodáku anebo zbraně, ke které byl konkrétní bodák přidělen, případně materiál nebo číslo tavby oceli, ze které byl bodák vyroben. Nezanedbatelnou skupinou značek jsou značky útvarů, ze kterých lze vyčíst mnoho informací, např. druh vojska, prapor, rotu a číslo zbraně.
Mnoho značek nejde v současnosti identifikovat, ale badatelé neustále zaplňují bílá místa na mapě.
Často se stává, že je značka otisknutá jen částečně a zde je možnost značky porovnat a určit. Kniha je rozdělena na tři části, v první jsou značky výrobců bodáků nebo jejich dílů. Ve druhé části jsou přejímací a kontrolní značky. Třetí část popisuje identifikační značky útvarů několika států. Značky útvarů bývají nejkomplikovanější, jejich styl nejvíce odpovídá šikovnosti konkrétního útvarového zbrojíře a jeho interpretaci prováděcího předpisu.
Značky v této knize jsou překreslené podle fotografií, jsou tedy zobrazeny tak, jak vypadají na konkrétních exemplářích bodáků. Na jednom typu bodáku mohou být různé varianty loga jednoho výrobce, stejně jako jedno firemní logo můžeme nalézt na různých bajonetech z několika států. Značky byly nejčastěji ražené, raznice samotné neměly příliš dlouhou životnost, proto se časem jejich otisk měnil, původně ostré hrany otupěly. Někdy dokonce části značky chybí, buďto se část raznice odštípla, nebo byla raznice přiložena šikmo a jedna strana se neotiskla. Značka také mohla být vyražena na oblé části bodáku a podle toho je vyražena nerovnoměrně. Svoji roli samozřejmě hraje koroze a pozdější zásahy do bajonetu, někdy byly značky záměrně měněny nebo odstraněny.
Značky mohly být také ryty, leptány a v poslední době vypalovány laserem. I přes snahu získat perfektní exempláře, jsou některé značky nedokonalé - tak, jak je tomu ve skutečnosti. Velikost značek není v měřítku. Publikace obsahuje pouze značky získané z bajonetů, značky na jiných chladných zbraních či výrobcích nožířských firem mohou mít jiný vzhled.
V této publikaci najdete více než dva tisíce značek…

Petr Rubín

 

Šitá vazba, měkké desky, formát A5, 152 stran, 550 Kč

Zásilkovna 79 Kč (s dobírkou 102 Kč),

Balíkovna 65 Kč (s dobírkou 84 Kč).

Česká pošta - doporučený dopis 70 Kč (s dobírkou 137 Kč)

Poštovné do zahraničí nebo za více kusů upřesním na dotaz.

Kontakt: bajo.cz@seznam.cz