Dobové dokumenty

 

 

Katalog firmy Holeček & Comp., Prag I., Königshofergasse 588.

Adjustierungsvortchrift 1.teil 1910

Adjustierungsvortchrift 2.teil 1910

Adjustierungsvortchrift Anhang 1910

Rukověť pro poddůstojníky díl 1. (1938)

Příručka pro vojíny díl 1. (1936)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pokud máte nějaké dobové dokumenty a jste ochotni je zveřejnit,  můžete je zaslat na adresu bajo.cz@seznam.cz

Zpět