Bodák Mannlicher M95  

Bodáky Mannlicher M1895 jsou nejčastěji zastoupené chladné zbraně habsburské monarchie u nás. Je to velice zajímavý sběratelský materiál a je zde ještě dost neprobádaných oblastí i vzhledem k tomu, že se tyto bodáky rozšířily do dalších zemí.

Vedle pušky M1895 existovaly rovněž jezdecká karabina M1895 a krátká puška M1895 (Stutzen) pro pěchotu, nahrazované později jednotným vzorem s bočními poutky na řemen (jako u karabiny), i s dolními poutky (jako u krátké pušky) a se záchytem na upevnění bodáku. Bodáky na štuc (karabinu) mají na nákružku mušku, která překrývá mušku zbraně, a tím upravuje změněné balistické vlastnosti po nasazení bodáku.

Další rozdělení je podle provedení pro mužstvo a pro poddůstojníky. Poddůstojníci měli bodák upravený pro upevnění střapce (portepe). Úprava spočívala v osazení hlavice rukojeti očkem a příčky hákem.

Bodáky se liší i provedením, rozlišujeme mírovou a válečnou produkci a bodáky náhradní, vycházkové a pro vojenské gážisty.

Poslední způsob rozdělení je podle značení. Na bajonetech se vyskytují tyto druhy značení: značka výrobce, datum výroby, armádní přejímací značka (někdy obsahující datum), kód jednotky, číslo zbraně, technologické značky výrobce a označení vzoru. Originál bodáky M95 nebyly sériově číslovány.

S bodáky M95 vás seznámí jejich sběratel Karel Uzel, jemuž tímto děkuji za spolupráci.          Petr Rubín

 

 

Obsah: 

Kontakt pro zájemce o toto téma:  M1895@seznam.cz

Nová aktualizace 19. 02. 2021
Předchozí aktualizace 03. 01. 2018
     
A
  1. KONSTRUKCE BODÁKU
    1.1 Konstrukční detaily
    1.2 Stručný přehled variant
      1.2.1 Seznam bodáků M95 podle typu
Aktualizováno 1.3 Zbraně osazené bodákem M95
Nově přidáno 1.4 Slovník - vocabulary - dictionnaire - Wörterbuch - словарь - diccionario - słownik - dizionario
           
  2. ZNAČENÍ
    2.1 Přehled výrobců
    2.1.1 Přehled značek výrobců
    2.1.2 Řazení bodáků podle výrobců
Aktualizováno 2.2 Přehled přejímacích značek
      2.2.1 Neidentifikované značky
    2.3 Značení bodáků značkami vojenských útvarů habsburské monarchie
      2.3.1 Staré značení
      2.3.2 Nové značení
      2.3.3 Schéma mírového číslování bodáků podle instrukce G3
    2.4 Značení československých bodáků
Aktualizováno   2.4.1 Kódy divizí
      2.4.2 Značení čs. bodáků a šavlí 1918 - 1939
    2.5 Značení německých bodáků
      2.5.1 Popis značení
      2.5.2 Monogramy panovníků
      2.5.3 Příklady značení bodáků
Aktualizováno   2.5.4 Význam zkratek
           
  3. GALERIE BODÁKŮ
3.1 Rakousko-Uhersko 
    3.1-1 Bodáky pro mužstvo na pušku, hranatý žlábek čepele
      3.1-1.1.1 3.1.3 OEWG
Aktualizováno   3.1-1.1.2 3.1.56 OEWG
Nově přidáno   3.1-1.1.3 3.1.72 OEWG - W
      3.1-1.2.1 3.1.6 FGGY
      3.1-1.2.2 3.1.14 FGGY
      3.1-1.2.3 3.1.28 FGGY
Nově přidáno   3.1-1.2.4 3.1.64 FGGY
    3.1-1.3.1 3.1.47 Zeitler Wien
    3.1-1.3.2 3.1.5 Zeitler Wien
    3.1-1.4.1 3.1.60 BFM
Aktualizováno   3.1-1.0.1 3.1.48  
    3.1-2 Bodáky pro mužstvo na pušku, oblý žlábek čepele
      3.1-2.1.1 3.1.4 OEWG
      3.1-2.1.2 3.1.31 OEWG
      3.1-2.1.3 3.1.32 OEWG
Aktualizováno   3.1-2.1.4 3.1.37 OEWG
Aktualizováno   3.1-2.1.5 3.1.38 OEWG
      3.1-2.1.6 3.1.39 OEWG
      3.1-2.1.7 3.1.40 OEWG
      3.1-2.1.8 3.1.43 OEWG
    3.1-2.1.9 3.1.49 OEWG
    3.1-2.1.10 3.1.53 OEWG
    3.1-2.1.11 3.1.59 OEWG
Nově přidáno   3.1-2.1.12 3.1.66 OEWG
Nově přidáno   3.1-2.1.13 3.1.67 OEWG
Nově přidáno   3.1-2.1.14 3.1.69 OEWG
      3.1-2.2.1 3.1.15 FGGY
      3.1-2.4.1 3.1.12 BFM
    3.1-2.4.2 3.1.46 BFM
      3.1-2.5.1 3.1.18 AB
    3.1-2.5.2 3.1.54 AB
      3.1-2.0.1 3.1.33  
    3.1-3 Bodáky pro mužstvo na pušku, degradace původně poddůstojnické verze
      3.1-3.1.1 3.1.16 OEWG
      3.1-3.1.2 3.1.17 OEWG
      3.1-3.1.3 3.1.19 OEWG
      3.1-3.6.1 3.1.2 E. Jung, Wien
    3.1-4 Bodáky pro mužstvo na štuc, hranatý žlábek čepele
      3.1-4.1.1 3.1.26 OEWG
Aktualizováno   3.1-4.2.1 3.1.1 FGGY
      3.1-4.2.2 3.1.25 FGGY
Aktualizováno   3.1-4.2.3 3.1.58 FGGY
Nově přidáno   3.1-4.2.4 3.1.70 FGGY
    3.1-5 Bodáky pro mužstvo na štuc, oblý žlábek čepele
      3.1-5.1.1 3.1.13 OEWG
Nově přidáno   3.1-5.1.2 3.1.64 OEWG
      3.1-5.2.1 3.1.23 FGGY
Nově přidáno   3.1-5.2.2 3.1.63 FGGY
Nově přidáno   3.1-5.5.1 3.1.73 AB
    3.1-6 Bodáky pro mužstvo na štuc, provizorní úprava
      3.1-6.1.1 3.1.22 OEWG
      3.1-6.5.1 3.1.41 AB
    3.1-7 Bodáky pro poddůstojníky na pušku, hranatý žlábek čepele
Aktualizováno   3.1-7.1.1 3.1.9 OEWG
Aktualizováno   3.1-7.1.2 3.1.50 OEWG
      3.1-7.2.1 3.1.20 FGGY
Nově přidáno   3.1-7.2.2 3.1.61 FGGY
    3.1-7.3.1 3.1.52 Zeitler Wien
    3.1-8 Bodáky pro poddůstojníky na pušku, oblý žlábek čepele
Aktualizováno   3.1-8.1.1 3.1.8 OEWG
    3.1-8.1.2 3.1.45 OEWG
    3.1-8.1.3 3.1.55 OEWG
    3.1-8.1.4 3.1.57 OEWG
Nově přidáno   3.1-8.1.5 3.1.62 OEWG
Nově přidáno   3.1-8.1.6 3.1.68 OEWG
      3.1-8.3.1 3.1.10 Zeitler Wien
      3.1-8.0.1 3.1.30  
      3.1-8.0.2 3.1.34  
    3.1-9 Bodáky pro poddůstojníky na pušku, úprava modelu pro mužstvo
      3.1-9.1.1 3.1.27 OEWG
Nově přidáno   3.1-9.1.2 3.1.71 OEWG
      3.1-9.2.1 3.1.35 FGGY
      3.1-9.2.2 3.1.44 FGGY
    3.1-10 Bodáky pro poddůstojníky na štuc, hranatý žlábek čepele
      3.1-10.1.1 3.1.24 OEWG
    3.1-11 Bodáky pro poddůstojníky na štuc, oblý žlábek čepele
           
    3.1-12 Bodáky pro poddůstojníky na štuc, úprava modelu pro mužstvo
    3.1-12.1.1 3.1.36 OEWG
Nově přidáno   3.1-12.1.2 3.1.74 OEWG
Aktualizováno   3.1-12.2.1 3.1.11 FGGY
    3.1-13 Bodáky pro poddůstojníky na štuc, improvizovaná úprava modelu pro mužstvo na pušku
      3.1-13.1.1 3.1.42 OEWG
    3.1-14 Bodáky pro poddůstojníky na štuc, improvizovaná úprava modelu pro poddůstojníky na pušku
      3.1-14.1.1 3.1.21 OEWG
           
3.2 Rakouská 1. republika
    3.2-2 Bodáky pro mužstvo na pušku, oblý žlábek čepele
      3.2-2.7.1 3.2.1 GM
      3.2-2.8.1 3.2.2 HWF
      3.2-2.8.2 3.2.7 HWF
      3.2-2.9.1 3.2.4 Stf.
      3.2-2.9.2 3.2.5 Stf.
    3.2-3 Bodáky pro mužstvo na pušku, degradace původně poddůstojnické verze
      3.2-3.9.1 3.2.3 Stf.
    3.2-4 Bodáky pro mužstvo na štuc, hranatý žlábek čepele
Nově přidáno   3.2-4.2.1 3.2.13 FGGY
    3.2-5 Bodáky pro mužstvo na štuc, oblý žlábek čepele
      3.2-5.7.1 3.2.8 GM
    3.2-5.9.1 3.2.10 Stf.
    3.2-5.9.2 3.2.12 Stf.
Nově přidáno   3.2-5.9.3 3.2.15 Stf.
    3.2-8 Bodáky pro poddůstojníky na pušku, oblý žlábek čepele
      3.2-8.9.1 3.2.6 Stf.
    3.2-11 Bodáky pro poddůstojníky na štuc, oblý žlábek čepele
Nově přidáno   3.2-11.1.1 3.2.14 OEWG
      3.2-11.9.1 3.2.9 Stf.
    3.2-11.10.1 3.2.11 Steyr Daimler Puch
           
3.3 Maďarské království
    3.3-2 Bodáky pro mužstvo na pušku, oblý žlábek čepele
    3.3-2.2.1 3.3.1  
  3.3-11 Bodáky pro poddůstojníky na štuc, oblý žlábek čepele
Nově přidáno   3.3-11.2.1 3.3.2 FGGY
           
3.4 Německá říše / nacistické Německo
    3.4-1 Bodáky pro mužstvo na pušku, hranatý žlábek čepele
Aktualizováno   3.4-1.1.1 3.4.7 OEWG
      3.4-1.11.1 3.4.1 ERNST BUSCH
      3.4-1.11.2 3.4.2 ERNST BUSCH
      3.4-1.11.3 3.4.4 ERNST BUSCH
    3.4-2 Bodáky pro mužstvo na pušku, oblý žlábek čepele
      3.4-2.1.1 3.4.3 OEWG
      3.4-2.1.2 3.4.6 OEWG
    3.4-2.1.3 3.4.12 OEWG
Nově přidáno   3.4-2.1.4 3.4.13 OEWG
      3.4-2.5.1 3.4.5 AB
      3.4-2.14.1 3.4.9 PRAGA
    3.4-5 Bodáky pro mužstvo na štuc, oblý žlábek čepele
      3.4-5.9.1 3.4.10 Stf.
    3.4-7 Bodáky pro poddůstojníky na pušku, hranatý žlábek čepele
      3.4-7.0.1 3.4.8 GM
           
3.5 Československá republika
    3.5-1 Bodáky pro mužstvo na pušku, hranatý žlábek čepele
Aktualizováno   3.5-1.13.1 3.5.4 ČSZ
      3.5-1.13.2 3.5.9 ČSZ
      3.5-1.13.3 3.5.11 ČSZ
    3.5-1.13.4 3.5.22 ČSZ
Aktualizováno   3.5-1.13.5 3.5.28 ČSZ
Aktualizováno   3.5-1.14.1 3.5.1 PRAGA
      3.5-1.14.2 3.5.21 PRAGA
Nově přidáno   3.5-1.14.3 3.5.35 PRAGA
Aktualizováno   3.5-1.15.1 3.5.3 MO
      3.5-1.15.2 3.5.6 MO
      3.5-1.15.3 3.5.8 MO
Aktualizováno   3.5-1.15.4 3.5.12 MO
      3.5-1.15.5 3.5.13 MO
    3.5-2 Bodáky pro mužstvo na pušku, oblý žlábek čepele
Aktualizováno   3.5-2.1.1 3.5.5 OEWG
      3.5-2.1.2 3.5.10 OEWG
      3.5-2.1.3 3.5.20 OEWG
    3.5-2.1.4 3.5.26 OEWG
      3.5-2.4.1 3.5.17 BFM
Nově přidáno   3.5-2.4.2 3.5.34 BFM
      3.5-2.5.1 3.5.7 AB
Nově přidáno   3.5-2.5.2 3.5.30 AB
      3.5-2.14.1 3.5.2 PRAGA
Aktualizováno   3.5-2.14.2 3.5.15 PRAGA
    3.5-2.14.3 3.5.19 PRAGA
    3.5-2.14.4 3.5.25 PRAGA
  3.5-4 Bodáky pro mužstvo na štuc, hranatý žlábek čepele
Nově přidáno   3.5-4.2.1 3.5.31 FGGY
Nově přidáno   3.5-4.13.1 3.5.33 ČSZ
    3.5-5 Bodáky pro mužstvo na štuc, oblý žlábek čepele
Nově přidáno   3.5-5.1.1 3.5.29 OEWG
      3.5-5.7.1 3.5.18 GM
    3.5-8 Bodáky pro poddůstojníky na pušku, oblý žlábek čepele
Aktualizováno   3.5-8.1.1 3.5.23 OEWG
Aktualizováno   3.5-8.1.2 3.5.24 OEWG
    3.5-8.1.3 3.5.27 OEWG
Nově přidáno   3.5-8.1.4 3.5.36 OEWG
Nově přidáno   3.5-8.1.5 3.5.37 OEWG
      3.5-8.14.1 3.5.16 PRAGA
    3.5-11 Bodáky pro poddůstojníky na štuc, oblý žlábek čepele
    3.5-11.1.1 3.5.14 OEWG
Nově přidáno   3.5-11.1.2 3.5.32 OEWG
           
3.6 Jugoslávské království
    3.6-2 Bodáky pro mužstvo na pušku, oblý žlábek čepele, provedení M95M
      3.6-2.1.1 3.6.2 OEWG
      3.6-2.16.1 3.6.1 ATZ
      3.6-2.0.1 3.6.3  
    3.6-2.0.2 3.6.4  
           
3.7 Bulharské carství
    3.7-1 Bodáky pro mužstvo na pušku, hranatý žlábek čepele
      3.7-1.1.1 3.7.1 OEWG
    3.7-1.1.2 3.7.2 OEWG
    3.7-1.1.3 3.7.8 OEWG
Nově přidáno   3.7-1.1.4 3.7.11 OEWG
Nově přidáno   3.7-1.1.5 3.7.13 OEWG
      3.7-1.2.1 3.7.5 FGGY
      3.7-1.2.2 3.7.6 FGGY
    3.7-1.2.3 3.7.7 FGGY
      3.7-1.12.1 3.7.4 SIMSON SUHL
Nově přidáno   3.7-1.12.2 3.7.12 SIMSON SUHL
      3.7-1.17.1 3.7.3 CA
    3.7-1.0.1 3.7.9  
  3.7-2 Bodáky pro mužstvo na pušku, oblý žlábek čepele
Nově přidáno   3.7-2.1.1 3.7.14 OEWG
  3.7-7 Bodáky pro poddůstojníky na pušku, hranatý žlábek čepele
Nově přidáno   3.7-7.1.1 3.7.10 OEWG
           
3.8 Polská republika
    3.8-1 Bodáky pro mužstvo na pušku, hranatý žlábek čepele
      3.8-1.18.1 3.8.2 ZB Kr
      3.8-1.18.2 3.8.3 ZB Kr
    3.8-2 Bodáky pro mužstvo na pušku, oblý žlábek čepele
      3.8-2.18.1 3.8.1 ZB Kr
           
3.9 Rumunské království
    3.9-2 Bodáky pro mužstvo na pušku, oblý žlábek čepele
    3.9-2.19.1 3.9.1 Ars Arm
    3.9-2.19.2 3.9.2 Ars Arm
    3.9-2.19.3 3.9.3 Ars Arm
    3.9-2.19.4 3.9.4 Ars Arm
         
3.10 Turecká republika
  3.10.2 Bodáky pro mužstvo na pušku, oblý žlábek čepele
    3.10-2.1.1 3.10.1 OEWG
         
3.11 Albánská republika
Nově přidáno        
         
3.12 Finská republika
Nově přidáno        
         
3.13 Italské království
Nově přidáno        
         
  3.14 Západoukrajinská lidová republika
Nově přidáno         

 

B  next

 

4.

VYCHÁZKOVÉ BODÁKY A POBOČNÍ ZBRANĚ VOJ. GÁŽISTŮ

 

5.

POCHVY

     
C  next

 

6.

ZÁVĚSNÍKY

 

7.

STŘAPCE

 

8.

ROZMĚRY

    8.1 Rozměry bodáků  
    8.2 Rozměry pochev  

 

9.

ODVOZENÉ BODÁKY A BODÁKY UPRAVENÉ PRO M95

  10. NEURČENÉ BODÁKY
  11. ÚPRAVA M95 NA ÚTOČNÝ NŮŽ
  12. MINIATURY
  15. PŘÍLOHY
  15.1 Příklady skutečných značek jednotek a jejich egalizační barvy
  15.2.1 Tabulka doplňovacích (odvodních) obvodů
  15.2.2 Mapa rozmístění jednotek rakousko-uherské armády a zeměbrany v roce 1898.
  15.3 Výrobci bodáků M95
  16. PRAMENY

 

1. KONSTRUKCE BODÁKU

 

Bodák M95 je osvědčené nožové konstrukce jednoduchých tvarů s jednosečnou čepelí se středovým hrotem a falešným ostřím. Jednoduchá příčka s nákružkem pro uchycení na hlaveň má u poddůstojnické verze hák na provlečení střapce. Příčka je přinýtována k řapu čepele dvěma nýty s půlkulatou hlavou. Verze pro štuc má na vrcholu nákružku rybinu ve které je upevněna stranově nastřelitelná muška. Střenky z ořechu jsou přinýtovány dvěma nýty s půlkulatou hlavou s podložkami. Hlavice bodáku s uzamykacím zařízením je k řapu čepele přinýtována nýty se zabroušenou hlavou. Poddůstojnická verze má na hlavici rukojeti ze spodní strany upevněné ploché očko na střapec. Pochva na bodák M95 je vylisována z ocelového plechu podélně sletovaného, na spodní straně je ukončena kuličkou. Na horním konci je naletován nosec sloužící k upevnění závěsníku. V ústí pochvy je dvěma nýty s půlkulatou hlavou připevněn náustek se dvěma pružinami zabraňujícími volnému pohybu bodáku. Povrch bodáku je upraven leštěním, pochva je lakovaná.

zpět na obsah

1.1 Konstrukční detaily

 

Detaily uzamykacího zařízení

 

Západka uzamykacího zařízení

 

 

 

 

 

Detaily uzamykacího zařízení

 

Stiskátko - matička uzamykacího zařízení

 

 

 

 

 

Detaily uzamykacího zařízení

 

Vratná pružina uzamykacího zařízení

 

 

 

 

 

Detaily uzamykacího zařízení

 

Hlavice upravená pro ploché očko na střapec

 

 

 

 

 

Nosec pochvy

 

Očko pro uchycení střapce

 

 

 

 

 

Obůstek pochvy

 

Očko na střapec - zjednodušení výroby

 

 

 

 

 

Muška M95 pro štuc (karabinu)

 

Detail nýtů příčky

 

Detail nýtu střenek

Detail hrotu čepele

 

 

 

    *******************************************************

zpět na obsah

1.2 Stručný přehled variant

 

 

Bodák M95

 

 

 

 

Boodák M95 na štuc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bodák M95, zjednodušená válečná produkce.

 

 

Boodák M95 na karabinu, zjednodušená válečná produkce.

 

Bodák M 1895/90. Jelikož se projevil nedostatek bodáků M1888 a M1890, bylo rozhodnuto o výrobě nového bodáku, typově vycházejícího z modelu M95.

 

Bodák  na pušku a karabinu M95, náhradní bodák vyráběný v Německu během 1. světové války, používaný jak Němci, tak Rakušany.

 

Bodák na pušku a karabinu M95, jeden z široké palety konstrukčně podobných náhradních bodáků používaných rakousko-uherskou armádou.

 

Německá repase provedená po roce 1938. Část takto repasovaných bodáků mohla být určena na vývoz se samopalem

SI-100

 

 

 

Poddůstojnické provedení bodáku M95, mírová produkce.

 

 

 

Poddůstojnické provedení bodáku M95, válečná produkce (zjednodušení výroby).

 

 

 

Poddůstojnické provedení bodáku M95 na štuc. Náhradní bodák vzniklý úpravou modelu pro mužstvo.

 

 

Poddůstojnický bodák z válečné produkce s improvizovanou muškou. Úprava spočívá v našroubování pomocné mušky vysoustružené z hranolku na nákružek příčky.

 

 

 

Poddůstojnický bodák s atypickým očkem na střapec.

 

 

 

 

Poddůstojnický vycházkový bodák, vzácné provedení v podobě bodáku na štuc.

 

 

 

Náhradní bodák v poddůstojnickém provedení

zpět na obsah

1.2.1  Seznam bodáků M95 podle typu

 Pro mužstvo

 Na pušku

 Hranatý výbrus (x.x-1.x.x)

 3.1.3, 3.1.6, 3.1.14, 3.1.28, 3.1.47, 3.1.48, 3.1.56,

 3.1.60, 3.1.65, 3.1.72, 3.4.1, 3.4.2, 3.5.1, 3.5.3, 3.5.4,

 3.5.6, 3.5.8, 3.5.9, 3.5.11, 3.5.12, 3.5.133.5.21, 3.5.22

 3.5.28, 3.5.35, 3.7.1, 3.7.2, 3.7.3, 3.7.4, 3.7.5, 3.7.6,

 3.7.73.7.8, 3.7.9, 3.7.11, 3.7.12, 3.7.13, 3.8.23.8.3,

 3.10.1, 4.4.2, 4.4.4

 Kulatý výbrus (x.x-2.x.x)

 3.1.4, 3.1.5, 3.1.12, 3.1.15, 3.1.18, 3.1.31, 3.1.32,

 3.1.33, 3.1.37, 3.1.38, 3.1.39, 3.1.40, 3.1.43, 3.1.46,

 3.1.49, 3.1.53, 3.1.54, 3.1.59, 3.1.66, 3.1.67, 3.1.69,

 3.2.13.2.2, 3.2.4,  3.2.5, 3.2.73.3.1, 3.4.9, 3.4.12,

 3.4.13, 3.5.23.5.5, 3.5.7,  3.5.10, 3.5.15, 3.5.17,

 3.5.193.5.20, 3.5.25, 3.5.26, 3.5.30, 3.5.34, 3.8.1,

 3.9.1, 3.9.2,  3.9.3, 3.9.4

 Degradace bodáku

 pro poddůstojníky

 (x.x-3.x.x)

 3.1.2, 3.1.16, 3.1.17, 3.1.19, 3.2.3

 Na štuc

 Hranatý výbrus (x.x-4.x.x)

 3.1.1, 3.1.25, 3.1.263.1.583.1.703.2.13, 3.5.31,

 3.5.33, 3.9.1

 Kulatý výbrus (x.x-5.x.x)

 3.1.13, 3.1.23, 3.1.63, 3.1.64, 3.1.73, 3.2.8, 3.2.10, 3.2.12, 3.2.15, 3.4.10, 3.5.18, 3.5.29

 Předělávka z

 modelu na pušku

 (x.x-6.x.x)

 3.1.22, 3.1.41

 Pro

 poddůstojníky

 

 Na pušku

 Hranatý výbrus (x.x-7.x.x)

 3.1.9, 3.1.20, 3.1.45, 3.1.50, 3.1.52, 3.1.61, 3.4.8, 3.7.10

 4.4.3

 Kulatý výbrus (x.x-8.x.x)

 3.1.8, 3.1.10, 3.1.30, 3.1.34, 3.2.6, 3.5.16, 3.1.45,

 3.1.55, 3.1.57, 3.1.62, 3.1.68, 3.5.23, 3.5.24, 3.5.27,

 3.5.36

 Předělávka z

 modelu

 pro mužstvo

(x.x-9.x.x)

 3.1.44, 3.1.27, 3.1.35, 3.1.71

 Na štuc

 Hranatý výbrus (x.x-10.x.x)

 3.1.24

 Kulatý výbrus (x.x-11.x.x)

 3.2.9, 3.2.11, 3.2.14, 3.3.2, 3.5.14, 3.5.32,

 Předělávka z

 modelu

 pro mužstvo

(x.x-12.x.x)

 3.1.11, 3.1.36, 3.1.74

 Předělávka z

 modelu pro

 mužstvo na pušku

 (x.x-13.x.x)

 3.1.42

 Předělávka z

 modelu pro

 poddůstojníky

 na pušku

(x.x-14.x.x)

 3.1.21

 M95M

 3.6.1, 3.6.2, 3.6.3, 3.6.4, 9.8.1,

 95/90  9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.1.4, 9.1.5

 Atypické repase

 3.4.3, 3.4.4, 3.4.5, 3.4.6, 3.4.7, 3.4.11

 Vycházkové bodáky

 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 4.1.6, 4.1.7, 4.1.8, 4.1.9,

 4.1.10, 4.1.11, 4.1.12, 4.1.13, 4.1.14, 4.1.15, 4.1.16

 4.1.17, 4.1.18, 4.1.19, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.4.1

 

 Bodáky pro gážisty

 

 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6

zpět na obsah

1.3 Zbraně osazené bodákem M95

 
 
Puška Mannlicher M 1895
 
Puška Mannlicher (Österreichisches Repetiergewehr M.95) ve všech svých modifikacích se stala v přelomu 19. a 20. století hlavní dlouhou ruční palnou zbraní Rakousko-uherské armády. V roce 1897 byla zavedena také do výzbroje bulharského vojska. Na začátku 1. světové války Rakousko - uherská armáda disponovala zhruba 2,5 miliony pušek všech typů, nejmodernějších M1895 z nich ale byla jen třetina.
Po rozpadu monarchie převzaly pušky M95 vesměs všechny nástupnické státy. V Rakousku a Maďarsku zůstala základní zbraní. Ve své výzbroji  si ji ponechalo zmiňované Bulharsko.
Částečně jimi bolo vyzbrojeno také Polsko, Rumunsko a Československo. V roce 1924 byly některé pušky M95 adaptovány    na   náboje   ráže  7,92 mm Mauser   a  dodávány
především do balkánských zemí.
Za okupace získala německá armáda velké množství těchto zbraní, které byly užívány hlavně policejními a druhosledovými jednotkami. V závěru války byly jimi vyzbrojeny i jednotky Wolkssturmu.
V protektorátu Čechy a Morava bylo puškami Mannlicher vyzbrojeno četnictvo a tzv. vládní vojsko. Na Slovensku bylo použití "Mannlicherek" pouze v řádu kusů, několik málo stovek se jich postupně shromáždilo v Ústredné zbrojnici, v roce 1942 bylo 1600 ks prodáno Chorvatsku.
Zbraň pro svoji přesnost využívaly i odstřelovači, kteří jí doplnili speciální optikou.

 

 

    

Technické údaje opakovací pušky Mannlicher vz.1895:

Puška Mannlicher M95 je opakovací kulovnice ráže 8 mm, specifická svým přímotažným závěrem se zdokonaleným uzamykacím mechanizmem, tvořeným otočným závorníkem, který je vybaven v přední části dvěma uzamykacími ozuby. U tohoto typu závěru nedochází k odemčení otáčením závěru okolo podélné osy, otevírá a zavírá se posunováním vzad a vpřed, to mimo jiné zrychlilo rychlost střelby. Na rozdíl od otočného závěru střelec neztrácí při přebíjení vizuální kontakt s cílem (klika závěru mu nezakrývá záměrnou). Manuální pojistka se nachází v zadní části závěru. Do nábojové schránky se vkládá pásek s náboji, který po vystřelení posledního náboje vypadne samovolně ze zbraně.

Místo původu:

Výroba:

Počet vyrobených kusů:

Ráže:

Úsťová rychlost:

Dostřel:

Délka zbraně:

Délka hlavně:

Hmotnost zbraně:

Počet nábojů v nábojové schránce:

Rakousko-Uhersko

1895 - 1921

3 000 000 +

8 x 50 R (Mannlicher)

620 m/s

1950 m

1270 mm (s bodákem 1515 mm)

765 mm

3,65 kg

5

 
 
 
Štuc a karabina Mannlicher M 1895
 

Karabina (Österreichisches Repetierkarabiner M.95) se liší od štucu - krátké pušky (Österreichisches Repetierstutzen M.95, někdy označované jako Extracorpsgewehr M.95) jednoduchou horní objímkou bez úchytu na bodák a umístěním poutek. Jelikož se karabina nosila přes záda, byla poutka umístěna z boku.

Od roku 1913 se vyráběl pouze štuc (jednotný model), jenž měl horní poutko kombinované s očky na boku i dole  a dolní poutka měl dvě, boční a spodní. Vyobrazený exemplář má spodní poutka odstraněna. V průběhu 1. sv. války byly na karabinách nahrazeny jednoduché horní objímky objímkami na štuc.

 

Stutz M1895

 

 
 

Kombinovaná karabina

 
 
 
       
 
 
 

http://www.deactivated-guns.co.uk

MP 30 - MP 34 (ö)

Další zbraní osazenou bodákem M95 byl v Rakouské republice zavedený samopal Steyr-Solothurn SI-100 (MP 30) ráže 9 mm Steyr (9 x 23). Bodák byl nasazen z pravé strany, úchyt bodáku byl připevněn na perforovaný kryt hlavně. V roce 1930 zakoupilo Rakousko tento samopal pro policii a v roce 1934 jako MP 34 pro armádu (přičemž byly zbraně osazeny úchytem pro bodák typu Mannlicher M95).

Po anšlusu Rakouska 12. března 1938 používali německé jednotky původem z Rakouska bodáky M95 a to s puškou a karabinou M 1895 a se samopalem MP 30. Samopaly MP 30 dostaly nové hlavně v ráži 9 mm Luger (9 x 19) a nové označení MP 34 (ö).

Samopaly SI-100 byly exportovány do mnoha zemí světa (Maďarsko, Portugalsko, Čína, Japonsko, Bolívie, Salvador, Uruguay, Chile). Za 2. sv. války Německo poskytlo určitý počet samopalů MP34(ö) svému spojenci - fašistickému Chorvatsku.

*******************************************************

zpět na obsah

1.4

SLOVNÍK - VOCABULARY - DICTIONNAIRE - WÖRTERBUCH - СЛОВАРЬ - DICCIONARIO - SŁOWNIK - DIZIONARIO

*******************************************************

zpět na obsah

2. ZNAČENÍ M95

2.1 Přehled výrobců M95

2.1.1  Značky výrobců M95

5 *2

Altena a Bartl, Perštejn a Vejprty

v 4,3 mm

š 4,2 mm

-

Neidentifikovaný výrobce, značka zatím doložena pouze na pochvě

 

16

Artilerijsko-tehnički zavod, Kragujevac

v 7,2 mm

š 8,7 mm

19

Arsenalul Armatei, Târgovişte, Rumunsko *1

v 4,9 mm

š 16,3 mm

19

Arsenalul Armatei, Târgovişte, Rumunsko *1

v 5,0 mm

š 17,6 mm

-

Neidentifikovaný výrobce, snad bratři  Bartlové, Vejprty

v 4,0 mm

š 4,5 mm

4

Bittner, Fükert a Morgenstern, Vejprty

v 4,1 mm

š 6,7 mm

11

Ernst Busch, Solingen

v 4,3 mm

š 18,0 mm

17

Sofia Arsenal

v 5,3 mm

š 4,0 mm

13

Československá zbrojovka a. s., Brno

v 4,3 mm

š 7,0 mm

-

Československá zbrojovka a. s., Brno

kontrolní značka

š 3,5 mm

-

Dürbeck, Wien IX

 
 

-

Dürbeck, Wien IX - cechovní značka vídeňských mečířů? Tuto značku používá také firma Ludwig Zeitler, Wien (druhá značka z leva).

 

2

Femaru Fegyver és Gépgyár, Budapest

v 5,7 mm

š 6,3 mm

-

Grasser, Wien VII.

 

7

(GM) Gennosenschafts Maschinenhaus der Buchsenmacher Ferlach

v 3,0 mm

š 5,9 mm

8

Heeres Waffen Fabrik

v 3,6 mm

š 5,5 mm

6

E. Jung, Wien

v 8,9 mm

š 12,4 mm

-

W. Kralka

 

-

Industrijska kovnica M. Sorlini, Varaždin, Chorvatsko

š 8,5 mm

15

Moravské ocelárny a železárny Olomouc - Řepčín

v 3,9 mm

š 6,2 mm

1

Österreichische Waffenfabrik Gesellschaft, Steyr

v 3,0 mm

š 3,0 mm

14

Zbrojovka Praga, Praha - Vršovice

š 6,5 mm

18

Zbrojovka Krakov (ve spojení s Kr.)

v 3,9 mm

š 5,6 mm

18

Zbrojovka Krakov

v 5,4 mm

š 7,0 mm

 

18

Zbrojovka Krakov

 

18

Zbrojovka Krakov

 

 

-

Resicka Wien

 

12

Simson & Co., Suhl

v 6,0 mm

š 17,4 mm

-

Vogel & Noot, Hartberg - výrobce pochev

v 3,2 mm

š 5,7 mm

-

Solinger Stahl

 

 

9

Staatsfabrik

v 3,2 mm

š 4,7 mm

-

Staatsfabrik

kontrolní nebo materiálová značka

 

-

Staatsfabrik

kontrolní nebo materiálová značka

v 3,5 mm

š 3,9 mm

    -

Značka znamenající provedení kontroly (ÜBERWACHEN), nebo repase (ÜBERHOLUNGS)

 
10

Steyr Daimler Puch, od roku 1934

 
-

Weiss Manfred Müvek, Csepel, Maďarsko

 

-

Weyersberg, Kirschbaum & Companie, Solingen

v 8,1 mm

š 9,4 mm

-

Wiener Waffenfabrik

v 3,6 mm

š 4,3 mm

-

Wiener Waffenfabrik

 

-

Joachim Winternitz, Steyr

 

-

Wlaszlovits, Štós

 

 

3

Ludwig Zeitler, Wien

v 6,3 mm

š 12,0 mm

3

Ludwig Zeitler, Wien

 
     3

Ludwig Zeitler, Wien - cechovní značka vídeňských mečířů? Tuto značku používá také firma Dürbeck, Wien IX (druhá značka z leva).

v 9,2 mm

š 7,4 mm

   

 

 
*1 - Celé logo firmy známé pod zkratkou Ars Arm, na M95 není doloženo, tato značka pochází z poboční zbraně pro rumunské dělostřelce.

*2 - vysvětlivka pro označení bodáku v galerii, druhé číslo zprava určuje výrobce. (x.x-x.3.x)

 

zpět na obsah

2.1.2  Řazení bodáků podle výrobců

rozměry  zpět na obsah

AB

3.1.18

M95 AB

  3.1.41 M95 AB, provizorní muška
 

3.1.54

M95 AB

  3.1.73 M95 AB na štuc

 

3.4.5

M95 AB, německá repase

 

3.5.7

M95 AB

  3.5.30 M95 AB

Ars Arm

3.9.1

M95 Ars Arm

 

3.9.2

M95 Ars Arm

  3.9.3

M95 Ars Arm

ATZ

3.6.1

M95 ATZ

BFM

3.1.12

M95 BFM

  3.5.34 M95 BFM
  3.1.46 M95 BFM
  3.1.60 M95 BFM
  3.5.17 M95 BFM
  4.1.19 M95 BFM

ČSZ

3.5.4

M95 ČSZ

 

3.5.5

M95 ČSZ (OEWG), kompletace

  3.5.9 M95 ČSZ
  3.5.11 M95 ČSZ
  3.5.22 M95 ČSZ
  3.5.33 M95 ČSZ na štuc
  4.3.1 M95 ČSZ niklovaný

E. Jung

3.1.2

M95 bulharská úprava původně poddůstojnického bodáku, E. Jung

Ernst Busch

3.4.1

M95 Ernst Busch

 

3.4.2

M95 Ernst Busch

FGGY

3.1.1

M95 na štuc, FGGY, mírová produkce

 

3.1.6

M95 FGGY

 

3.1.11

M95 na štuc, pro poddůstojníky (předělávka modelu pro mužstvo), FGGY

 

3.1.14

M95 FGGY mírová produkce

 

3.1.15

M95 FGGY válečná produkce

 

3.1.20

M95 FGGY pro poddůstojníky, mírová produkce

 

3.1.23

M95 FGGY na štuc, válečné provedení
  3.1.25 M95 FGGY na štuc, mírové provedení
  3.1.28 M95 FGGY mírová produkce
  3.1.35 M95 FGGY, provizorní úprava pro poddůstojníky
  3.1.44 M95 FGGY, provizorní úprava pro poddůstojníky
  3.1.58 M95 FGGY na štuc, mírové provedení
  3.1.61 M95 FGGY na štuc, mírové provedení
 

3.1.63

M95 FGGY na štuc, válečné provedení
  3.1.65 M95 FGGY, mírové provedení
  3.1.70 M95 FGGY na štuc, mírové provedení
  3.2.13 M95 FGGY na štuc, mírové provedení
  3.3.1 M95 FGGY
  3.3.2 M95 FGGY na štuc, pro poddůstojníky
  3.5.31 M95 FGGY

 

3.7.5

M95 FGGY

 

3.7.6

M95 FGGY

 

3.7.7

M95 FGGY

  3.9.1 M95 na štuc, mírová produkce

 

4.2.2

M95/90 úprava modelu pro mužstvo, FGGY

  4.2.4 M95 na štuc, mírová produkce, FGGY
  4.2.6 M95 FGGY
  4.4.2 M95 mírová produkce, FGGY

GM

3.2.1

M95 GM

 

3.2.8

M95 GM na štuc

  3.5.18 M95 GM na štuc

HWF

3.2.2

M95 HWF

 

3.2.7

M95 HWF

W. Kralka 4.1.9 M95 vycházkový, naznačená muška

MO

3.5.3

M95 MO

 

3.5.6

M95 MO, bulharská repase

  3.5.8 M95 MO, převzatý Němci

 

3.4.4

M95 MO, německá repase

  3.4.11 M95 MO, německá repase na útočný nůž
  3.5.12 M95 MO
  3.5.13 M95 MO

OEWG

3.1.3

M95 mírová produkce, OEWG

 

3.1.4

M95 válečná produkce, OEWG

 

3.1.8

M95 pro poddůstojníky, OEWG válečná produkce

 

3.1.9

M95 pro poddůstojníky, OEWG mírová produkce

 

3.1.13

M95 na štuc, OEWG válečná produkce

 

3.1.16

M95 úprava původně poddůstojnického bodáku, OEWG

 

3.1.17

M95 úprava původně poddůstojnického bodáku, OEWG

 

3.1.19

M95 úprava původně poddůstojnického bodáku, OEWG

 

3.1.21

M95 OEWG na štuc, pro poddůstojníky, válečné provedení, úprava bodáku na pušku

 

3.1.22

M95 OEWG na štuc, válečné provedení, úprava bodáku na pušku

 

3.1.24

M95 OEWG na štuc pro poddůstojníky, mírové provedení

  3.1.26 M95 OEWG na štuc, mírové provedení
  3.1.27 M95 OEWG individuální úprava pro poddůstojníka, válečné provedení
  3.1.31 M95 OEWG, válečné provedení
  3.1.32 M95 OEWG, válečné provedení
  3.1.36 M95 OEWG na štuc, provizorní úprava pro poddůstojníky
  3.1.37 M95 OEWG
  3.1.38 M95 OEWG
  3.1.39 M95 OEWG
  3.1.40 M95 OEWG
  3.1.42 M95 OEWG, provizorní úprava pro poddůstojníky a na štuc
  3.1.43 M95 OEWG
  3.1.45 M95 OEWG pro poddůstojníky, válečné provedení
  3.1.49 M95 OEWG
  3.1.50 M95 OEWG pro poddůstojníky, mírové provedení
  3.1.53 M95 OEWG, válečné provedení, repase
  3.1.55 M95 OEWG pro poddůstojníky, válečné provedení
  3.1.56 M95 OEWG
  3.1.57 M95 OEWG pro poddůstojníky, válečné provedení
  3.1.59 M95 OEWG, válečné provedení
  3.1.62 M95 OEWG pro poddůstojníky, válečné provedení
  3.1.64 M95 OEWG na štuc, válečné provedení
  3.1.66 M95 OEWG, válečné provedení
  3.1.67 M95 OEWG, válečné provedení
  3.1.68 M95 OEWG pro poddůstojníky, válečné provedení
  3.1.69 M95 OEWG, válečné provedení
  3.1.71 M95 OEWG, válečné provedení pro mužstvo, individuální úprava pro poddůstojníka
  3.1.74 M95 OEWG na štuc, provizorní úprava pro poddůstojníky
  3.2.14 M95 OEWG na štuc, pro poddůstojníky, válečné provedení

 

3.4.3

M95 OEWG, válečné provedení, německá repase

 

3.4.6

M95 OEWG, válečné provedení, německá repase

  3.4.7 M95 OEWG, mírové provedení, německá repase
  3.4.12 M95 OEWG, válečné provedení
  3.4.13 M95 OEWG, válečné provedení
  3.5.10 M95 OEWG
  3.5.14 M95 OEWG na štuc, pro poddůstojníky, válečné provedení
  3.5.20 M95 OEWG
  3.5.23, M95 OEWG pro poddůstojníky
  3.5.24 M95 OEWG pro poddůstojníky
  3.5.26 M95 OEWG, válečné provedení
  3.5.27 M95 OEWG pro poddůstojníky, válečné provedení
  3.5.29 M95 OEWG na štuc, válečné provedení
  3.5.32 M95 OEWG na štuc, pro poddůstojníky, válečné provedení
  3.5.36 M95 OEWG pro poddůstojníky, válečné provedení
  3.6.2 M95M OEWG

 

3.7.1

M95 OEWG (1903 řecké námořnictvo)

 

3.7.2

M95 OEWG, (1903 řecká armáda)

 

3.7.8

M95 OEWG, (1903 řecký)

  3.7.10 M95 OEWG pro poddůstojníky, mírové provedení
  3.7.11 M95 OEWG
  3.7.13 M95 OEWG

 

4.1.3

M95 OEWG

  4.2.3 M95 OEWG
  4.3.2 M95 OEWG pro poddůstojníky, niklovaný, čs. repase
  4.3.3 M95 OEWG pro poddůstojníky, niklovaný, čs. repase

Stf.

3.2.3

M95 úprava původně poddůstojnického bodáku, Stf.

 

3.2.4

M95 Stf. s trojúhelníkem

 

3.2.5

M95 Stf. se čtvercem

 

3.2.6

M95 poddůstojník, Stf

 

3.2.9

M95 na štuc, pro poddůstojníky, válečné provedení

 

3.2.10

M95 na štuc, Stf

  3.2.12 M95 na štuc, Stf
  3.2.15 M95 na štuc, Stf
 

3.4.10

M95 na štuc, válečné provedení

Steyr Daimler Puch

3.2.11

M95 na štuc, pro poddůstojníky, válečné provedení
Praga

3.4.9

M95 Praga (OEWG), kompletace

 

3.5.1

M95 Praga, nová výroba

 

3.5.2

M95 Praga (OEWG), kompletace

  3.5.15 M95 Praga (OEWG), kompletace
  3.5.16 M95 pro poddůstojníky, Praga (OEWG), kontrola
  3.5.19 M95 Praga (OEWG), kompletace
  3.5.21 M95 Praga, nová výroba
  3.5.25 M95 Praga (OEWG), kompletace
  3.5.35 M95 Praga, nová výroba

Simson Suhl

3.7.4

M95 Simson Suhl

  3.7.12 M95 Simson Suhl

Sofia Arsenal

3.7.3

M95 Sofia Arsenal

M. Sorlini

4.1.5

Vycházkový M95 Industrijska kovnica M. Sorlini, Varaždin
 

4.1.14

Vycházkový M95 Industrijska kovnica M. Sorlini, Varaždin

VK&C

4.1.6

Vycházkový bodák s muškou

 

4.1.12

Vycházkový bodák

  4.1.18 Vycházkový bodák s pilou
W 3.1.72 M95 kompletace OEWG, čepel Weis Manfred Müvek, Csepel, Maďarsko

Zbrojovka Krakow

3.8.1

M95 Zbrojovka Krakow

  3.8.2 M95 Zbrojovka Krakow
  3.8.3 M95 Zbrojovka Krakow

L. Zeitler

3.1.5

M95 L. Zeitler

 

3.1.10

M95 pro poddůstojníky, L. Zeitler, zabroušené nýty

  3.1.47 M95 L. Zeitler, zabroušené nýty
  3.1.52 M95 L. Zeitler pro poddůstojníky

Neznámý výrobce

4.1.10 Neznámý výrobce, pravděpodobně z Vídně
  3.1.33 Neznámý výrobce

Bez označení

3.1.30 Neznámý výrobce
  3.1.34 Neznámý výrobce
  3.1.48 Neznámý výrobce
  3.1.51 Neznámý výrobce
  3.7.9 Neznámý výrobce
 

4.1.1

Neznámý výrobce

 

4.1.2

Neznámý výrobce

 

4.1.4

Neznámý výrobce

 

4.1.7

Neznámý výrobce

 

4.1.11

Neznámý výrobce

 

4.1.13

Neznámý výrobce
 

4.2.1

M95 s kostěnými střenkami, neznámý výrobce

  4.2.5 Neznámý výrobce
  4.4.1 Neznámý výrobce
  4.4.3 Neznámý výrobce
  4.4.4 Neznámý výrobce

*******************************************************

zpět na obsah

2.2 Přejímací značky

1

Bulharsko

v 3,8 mm

š 3,2 mm

2

Bulharsko

v 5,0 mm

š 4,0 mm

3

ČSR 1918 - 1923

v 6,2 mm

4

ČSR 1918 - 1923

Značka vyražena na příčce bodáku

v 3,2 mm

š 2,8 mm

5

ČSR 1918 - 1923,

číslice 18 se nachází na zbraních vyrobených před vznikem ČSR

 

6

ČSR 1923

 

7

ČSR 1918 - 1923, 7. divize, velitelství Olomouc

 

8

ČSR 1918 - 1923 v 7,4 mm

9

ČSR - četnictvo

v 4,4 mm

š 8,1mm

10

Německo - Třetí říše

 

11

Komisja Odbiorcza, kontrolní komise polské armády, vyraženo na střence u příčky  

12

Polsko  

13

R-U monarchie, Uhersko(Zalitavsko) malý znak používaný v letech 1867-1918

v 3,9 mm

š 2,3 mm

   

14

Státní znak Rakouska-uherska používaný v letech 1867-1915

 

15

Státní znak Rakouska-uherska používaný v letech 1867-1915

v 3,5 mm

š 3,3 mm

16

Malý dvojitý státní znak Rakouska a Uherska rovnocenně zastupující rakouské i uherské země v letech 1915-1918

v 3,5 mm

š 4,8 mm

17

Povolovací značka, bodák prošel v roce 1916 budapešťskou zkušebnou zbraní. Značka se nalézá na příčce pod nákružkem směrem k rukojeti.  

18

Povolovací značka, bodák prošel v roce 1917 budapešťskou zkušebnou zbraní. Značka se nalézá na ricasu.  

19

Znak Rakouské 1. republiky v letech 1919 - 1934

v 6,0 mm

š 4,4 mm

20

Znak Rakouské 1. republiky v letech 1919 - 1934

v 5,6 mm

š 5,0 mm

21

Znak Rakouské 1. republiky v letech 1919 - 1934

v 4,3 mm

š 5,0 mm

22

Znak Rakouské 1. republiky v letech 1919 - 1934

v 4,3 mm

š 4,3 mm

23

Znak Rakouské 1. republiky v letech 1919 - 1934

 

24

Znak Rakouské 1. republiky v letech 1919 - 1934

 

25 Znak Rakouské 1. republiky v letech 1919 - 1934

v 3,6 mm

š 3,6 mm

26 Znak Rakouské 1. republiky v letech 1919 - 1934

v 3,6 mm

š 4,1 mm

27

Znak fašistického Rakouska v letech 1934 - 1938

v 3,8 mm

š 3,6 mm

28

Znak fašistického Rakouska v letech 1934 - 1938

 
29

Znak fašistického Rakouska v letech 1934 - 1938

 
30

Znak fašistického Rakouska v letech 1934 - 1938

 

31

Řecko (přejímací značka armády, na hlavici)

 

32

Řecko (přejímací značka námořnictva, na hlavici)

 

33

Řecko (na čepeli)

v 2,6 mm

š 2,5 mm

34

Řecko (na pochvě)

š 3,0 mm

zpět na obsah

2.2.1 Neidentifikované značky

1

Neidentifikovaná značka, snad rumunská (doložena na čs. vz. 24 vyvezeném do Rumunska)

š 3,9 mm

2 Neidentifikované značky na čepeli  
3 Neidentifikovaná značka na příčce ze předu u čepele  
4 Neidentifikovaná značka na příčce bodáku od výrobce Ars. Arm. (3.9.3)  

 

*******************************************************

zpět na obsah

2.3 Značení bodáků značkami vojenských útvarů habsburské monarchie

 

Veškeré podrobnosti, jak označovat palné a chladné zbraně značkami vojenských útvarů obsahovala instrukce G3 a její dodatky. Byla zde přesně stanovena velikost raznic, místo na zbrani, kde se značky vyrážejí, způsob rušení značek, které pozbyly platnost, a následné vyrážení značek nových. Zároveň zde byly uvedeny četné příklady nejběžnějších zkratek vojenských útvarů. V každém případě se jedná pouze o příklady značek a ne o nějaký úplný seznam. Takový prostě neexistuje.V instrukci G3 jsou značky rozdělené na tzv. starší a novější. Značky starší jsou složitější a lze z nich podrobně vyčíst, u kterého pluku, praporu a roty byla zbraň ve výzbroji. Uspořádány jsou do podoby zlomku s lomící čarou. Značky novější jsou méně podrobné a bez lomící čáry. Bez znalosti systému mírového číslování z nich lze vlastně vyčíst jen základní údaj o vojenské jednotce, tj. pluku nebo praporu.

 

2.3.1 Příklady starého značení:

 

5.R.

 

 

5. pěší pluk, štáb, zbraň č. 24.

Infanterie Regiment Nr. 5, Staab, Waffe Nr. 24.

 

24

 

5.R. 4.B.

 

 

5. pěší pluk, 4. prapor, štáb, zbraň č. 2.

Infanterie Regiment Nr. 5, 4. Bataillon, Staab Waffe Nr. 2.

 

2

 

27.R. E.B.

 

 

27. pěší pluk, 2. prapor, 5. rota zbraň č. 134.

Infanterie Regiment Nr. 27,2. Bataillon, 5. Kompanie, Waffe Nr. 134.

 

5. 134

 

P.R. 4.B.

 

 

Pionýrský pluk, 4. prapor, zbrojní rezerva, zbraň č. 36.

Pioniere Regiment, 4. Bataillon, Zeughaus Reserve, Waffe Nr. 36.

 

Z.R. 36

 

P.R.      

 

 

Pionýrský pluk, zbrojní sklad, zbraň č. 186.

Pioniere Regiment, Zeughaus Depot, Waffe Nr. 186.

 

Z.D. 186

 

23. S.A.

 

 

23. sanitní oddělení, zbraň č. 238.

Sanitätsabteilung Nr. 23, Waffe Nr. 238. 

 

238

 

40. S.K.

 

 

40. polní sanitní kolona, vozatajové, zbraň č. 8.

Sanitätsfeldkollone Nr. 40, Train, Waffe Nr. 8.

 

T. 8.

 

zpět na obsah

2.3.2  Příklady nového značení:

 

84 R  

84. pěší pluk

Infanterie Regiment Nr. 84.

 

15SA

15. sanitní oddělení

Sanitätsabteilung Nr.15

2. JR  

2. pluk tyrolských císařských myslivců

Kaiserliche Tirolisch-Jägerregiment Nr. 2.

 

40SC

40. sanitní kolona

Sanitätskolonne Nr. 40

3 BHR

3. bosensko-hercegovinský pěší pluk

Infanterie Regiment der Bosnia-Herzegowina Nr. 3.

 

TZD

Zbrojní sklad vozotajstva

Trainzeugsdepot

2 DR

2. dragounský pluk

Dragoner Regiment Nr. 2.

 

Z Bdp

Dělostřelecký sklad Budapešť

Artilleriezeugsdepot Budapest

14 HR

14. husarský pluk

Husaren Regiment Nr. 14.

 

Z Bgs

Dělostřelecký sklad Bergstadt

Artilleriezeugsdepot Bergstadt

6 UR

6. hulánský pluk

Ulanen Regiment Nr. 6.

 

Z Ctt

Dělostřelecký sklad Cattaro

4 LUR

4. zeměbranecký hulánský pluk

Landwehr Ulanen Regiment Nr. 4.

 

Z Gr

Dělostřelecký sklad Graz

12 AR

12. sborový dělostřelecký pluk

Artillerie Regiment Nr. 12.

 

Z Jos

Dělostřelecký sklad Josefstadt

6 DAR

6. pluk divizního dělostřelectva

Divisionsartillerie Regiment Nr. 6.

 

Z Jb

Dělostřelecký sklad Innsbruck

5. FR

5. pluk pevnostního dělostřelectva

Festungsartillerie Regiment Nr. 5.

 

Z Kb

Dělostřelecký sklad Karlsbad

7 PB

7. prapor pionýrů

Pionierbataillon Nr.7

 

Z Ksch

Dělostřelecký sklad Kaschau

1 GAR

1. pluk horského dělostřelectva

Gebirgsartillerie Regiment Nr. 1.

 

Z Kom

Dělostřelecký sklad Komorn

2 FKR

2. pluk lehkého dělostřelectva (polních kanónů)

Feldkannonartillerie Regiment Nr. 2.

 

Z Kr

Dělostřelecký sklad Krakau

GSchR

Pluk horských střelců

Gebirgsschützenregiment

 

Z Lb

Dělostřelecký sklad Lemberg

ER

Železniční a telegrafní pluk

Eisenbahn und Telegraph Regiment.

 

Z Mst

Dělostřelecký sklad Mostar

GR

Ženijní pluk

Genie Regiment.

 

Z Pa

Dělostřelecký sklad Pola

PR

Pionýrský pluk

Pioniere Regiment.

 

Z Pg

Dělostřelecký sklad Prag

PZD

Zbrojní sklad pionýrů

Pionierzeugsdepot

 

Z Prz

Dělostřelecký sklad Przemysl

8 SB

8. prapor sapérů

Sapeure Bataillon Nr. 8.

 

Z Pw

Dělostřelecký sklad Peterwardein

9 FJB

9. prapor polních myslivců

Feldjäger Bataillon Nr. 9.

 

Z Sr

Dělostřelecký sklad Sarajewo

3 FB

3. prapor pevnostního dělostřelectva

Festungsartillerie Bataillon Nr. 3.

 

Z Tm

Dělostřelecký sklad Temesvar

sHD

Divizion těžkých houfnic

Schwere Haubitzdivision

 

Z Tnt

Dělostřelecký sklad Trient

FHD

Divizion polních houfnic

Feldhaubitzdivision

 

rtSchR

Pluk jízdních střelců

Reitendes Schützenregiment

FKD

Divizion polního dělostřelectva

Feldkanonendivision

 

RTKJ

Pluk tyrolských císařských myslivců

Regiment der Tiroler Kaiserjäger

SFAR

Samostatný polní dělostřelecký pluk

Selbständiges Feldartillerieregiment

 

GJK

Rota pohraničních myslivců

Grenzjägerkompagnie

FsAB

Prapor pevnostního dělostřelectva

Festungsartilleriebataillon

 

BB

Mostní prapor

Brückenbataillon

FsAR

Pluk pevnostního dělostřelectva

Festungsartillerieregiment

 

TD

Divizion trénu (vozatajstva)

Traindivision

10 FHR

10. pluk polních houfnic

Feldhaubitzer Regiment Nr. 10.

 

TR

Vozatajský pluk

Train Regiment.

RFB

Cyklistický prapor

Radfahrbataillon

 

TR

Telegrafní pluk

Telegraphenregiment

rtAD

Division jízdních dělostřelců

Reitende Artilleriedivision

 

LFR

Domobranecký pluk polních houfnic Landsturmfeldhaubitzen regiment

HHR

Zeměbranecký husarský pluk

Honvéd huszárezred regiment

 

GB

Prapor chemického boje

Gaskampfbataillon

LSchR

Pluk zemských střelců

Landesschützen regiment

 

FW

Finanční stráž

Finanzwache

TSchR

Tyrolský pluk zemských střelců

Tyroler landesschützen regiment

 

Ksch

Válečná škola

Kriegsschule

SchR

Střelecký pluk

Schützenregiment

 

LWR

Zeměbranecký pěší pluk

Landwehr regiment

rtTKSch

Jízdní tyrolští císařští střelci

Reitende Tiroler Kaiserschützen

 

BHB

Bosensko-hercegovský pěší prapor

Bosnisch - hercegowinisches bataillon

KschR

Pluk císařských střelců

Kaiserschützenregiment

 

   

ZW

Celní stráž

Zool wache

 

ID

Pěší divize

Infanterie division

28. května 1909 byl vydán věstník, na jehož základě bylo standardizováno značení zbraní i pro další vojenské jednotky

a instituce.

A

Theresianische Militärakademie

 

II

Infanteriekadettenschule Innsbruck

AK

Artilleriekadettenschule

 

IK

Infanteriekadettenschule Königsfeld

F

Militär-Reit-und-Fahrlehrer-institut

 

IKa

Infanteriekadettenschule Karlstadt

FI

Fohlenhof (Remontedepot) in Ihaszi Marczaltö

 

IKm

Infanteriekadettenschule Kamenitz

FK

Militärfachkurse

 

IKs

Infanteriekadettenschule Kassa

FKl

Fohlenhof (Remontedepot) in Klecza Dolna

 

IL

Infanteriekadettenschule Liebenau

FL

Fohlenhof (Remontedepot) in Labod

 

ILm

Infanteriekadettenschule Lemberg

FOd

Fohlenhof (Remontedepot) in Odalmand

 

ILz

Infanteriekadettenschule Lobzow

FOz

Fohlenhof (Remontedepot) in Ozora

 

IM

Infanteriekadettenschule Marburg

FT

Fecht - und Turnlehrerinstitut

 

IN

Infanteriekadettenschule Nagyszeben

FV

Fohlenhof (Remontedepot) in Valaszut Bonczhida

 

IP

Infanteriekadettenschule Prag

G Br Gr

Militärabteilung der k.k. Pferdezeuchtanstalt in Graz

 

IPz

Infanteriekadettenschule Poszony

G Br Gö

Militärabteilung der k.k. Pferdezeuchtanstalt in Göding

 

IT

Infanteriekadettenschule Temesvar

G Br OW

Militärabteilung der k.k. Pferdezeuchtanstalt in Oberwikow

 

IW

Infanteriekadettenschule Wien

G Br Pg

Militärabteilung der k.k. Pferdezeuchtanstalt in Prag

 

K

Krigsschule

G Br Pi

Militärabteilung der k.k. Pferdezeuchtanstalt in Piber

 

KK

Kavalleriekadettenschule

G Br Rd

Militärabteilung der k.k. Pferdezeuchtanstalt in Radautz

 

M1

Monturdepot Nr. 1

G Br St

Militärabteilung der k.k. Pferdezeuchtanstalt in Stadl

 

M2

Monturdepot Nr. 2

G Br SW

Militärabteilung der k.k. Pferdezeuchtanstalt in Sadonia Wisznia

 

M3

Monturdepot Nr. 3

u G Br Ba

Militärabteilung der k.u. Pferdezeuchtanstalt in Babolna

 

M4

Monturdepot Nr. 4

u G Br D

Militärabteilung der k.u. Pferdezeuchtanstalt in Debreczen

 

OMKi

Militär-Oberrealschule in Kismarton

u G Br Fo

Militärabteilung der k.u. Pferdezeuchtanstalt in Fogaraz

 

OMW

Militär-Oberrealschule in Mähr. Weiskirchen

u G Br Kb

Militärabteilung der k.u. Pferdezeuchtanstalt in Kisber

 

PK

Pionierkadettenschule

u G Br Me

Militärabteilung der k.u. Pferdezeuchtanstalt in Mezöhegyes

 

R

Militär-Reitlehrinstitut

u G Br Nk

Militärabteilung der k.u. Pferdezeuchtanstalt in Nagykörös

 

S

Armeschiesschule

u G Br Sp

Militärabteilung der k.u. Pferdezeuchtanstalt in Sepiszentgyörgy

 

T

Militärabteilung der Tierärztlichen Hochschule

u G Br Sz

Militärabteilung der k.u. Pferdezeuchtanstalt in Szekesfehenvar

 

TA

Technische Militärakademie

b G Br G

Militärabteilung der bosn.-herzeg.  Pferdezeuchtanstalt in Gorazda

 

TK

Technische Militärkomitee

b G Br Sr

Militärabteilung der bosn.-herzeg.  Pferdezeuchtanstalt in Sarajewo

 

UE

Militär-Unterrealschule Enns

kr G Br Br

Militärabteilung des königl. kroat. Hengstendepots

 

UF

Militär-Unterrealschule Fischau

GI

Militärgeographisches Institut

 

UK

Militär-Unterrealschule Köszeg

IHLm

Invalidenhaus Lemberg

 

UKs

Militär-Unterrealschule Kismarton

IHN

Invalidenhaus Nagyszombat

 

UMV

Militär-Unterrealschule Maros-Veserhely

IHP

Invalidenhaus Prag

 

UP

Militär-Unterrealschule St. Pölten

IHW

Invalidenhaus Wien

 

US

Militär-Unterrealschule Stras

IB

Infanteriekadettenschule Budapest

  V.M.Kr.

Zásobovací (proviantní) sklad Krakov

Verpflegsmagazine Krakau

K těmto značkám se přidá číslo zbraně, dle následující tabulky 2.3.3, podle kterého znalá osoba určí číslo praporu a roty.
Příklady skutečných značek jednotek a jejich egalizační barvy najdete v části PŘÍLOHY (15.1)
         
Značky používané ve vojsku Rakouské republiky

Abt.

Oddíl

Abteilung

 

FHB

Baterie polních houfnic

Feldhaubitzbatterie

AJB

Prapor alpských myslivců

Alpenjägerbataillon

 

FJBR

Cyklistický prapor polních myslivců

Feldjägerbataillon zu Rad

AJR

Pluk alpských myslivců

Alpenjägerregiment

 

FKB

Baterie polního dělostřelectva

Feldkanonenbatterie

BAA

Oddíl brigádního dělostřelectva

Brigadeartillerieabteilung

 

GKB

Baterie horského dělostřelectva

Gebirgskanonenbatterie

BFK

Brigádní dopravní setnina

Brigadefahrkompanie

 

LAR 8

8. Pluk lehkého dělostřelectva

Leichtes artilerie regiment nr.8

BKFK

Brigádní automobilní setnina

Brigadekraftfahrkompanie

 

MWB

Minometná baterie

Minenwerferbatterie

BTK

Brigádní telegrafní setnina

Brigadetelegraphenkompagnie

 

SAR

Samostatný dělostřelecký pluk

Selbständiges Artillerieregiment

DSch

Dragounská švadrona (eskadrona)

Dragonerschwadron

     

zpět na obsah

2.3.3 Schéma mírového číslování bodáků podle instrukce G3

 

Prapor (batalion):

Rota (kompanie):                             

Od čísla:

Do čísla:

I.

 

1.

1

215

 

 

2.

216

430

 

 

3.

431

645

 

 

4.

646

860

II.

 

5.

861

1075

 

 

6.

1076

1290

 

 

7.

1291

1505

 

 

8.

1506

1720

III.

 

9.

1721

1935

 

 

10.

1936

2150

 

 

11.

2151

2365

 

 

12.

2366

2580

IV.

 

13.

2581

2795

 

 

14.

2796

3010

 

 

15.

3011

3225

 

 

16.

3226

3440

Náhradní prapor:

Náhradní rota:

1.

3441

3655

 

 

2.

3656

3870

 

 

3.

3871

4085

 

 

4.

4086

4300

 Štábní četa pluku:

4301

4330

 Poddůstojníci nosičů raněných a polní četníci pluku:

4331

4339

 Jednotky stavěné v mobilizaci měly zbraně číslovány od čísla:

4340

 

     

Pěchotní pluk č. 2

1. prapor

4. rota

zbraň č. 817

 

*******************************************************

zpět na obsah

2.4 Značení československých bodáků

 

Nejčastější přejímací značkou je stylizovaný lev. Někdy je tento lev doplněn písmenem S a vícemístným číslem. A to tak, že nejdříve je písmeno S, potom stylizovaný lev a nakonec vícemístné číslo. Vícemístné číslo může mít dvě funkce.

 

1. Kódově označuje divizi, která tento bodák převzala do výzbroje.

V té době měla naše armáda 12 divizí a číselné kódy označovaly místo jejich velitelství.

       

2.4.1 Kódy divizí

 

 

S 1

Praha

 

S 2

Plzeň

 

 

S 3

Litoměřice

 

S 4

Hradec Králové

 

S 5

České Budějovice

 

S 6

Brno

 

S 7

Olomouc

 

S 8

Opava

 

S 9

Bratislava

 

S 10

Bánská Bystrica

 

S 11

Košice

 

 

S 12

Užhorod

 

2. Někdy byla u čísla označujícího divizi také číslo označující poslední dvojčíslí letopočtu, kdy byl bodák převzat do výzbroje čs. armády.

Například  S "lev" 7 23

 

Pokud to rozebereme  S "lev" 7 = divize s velitelstvím v Olomouci.

23 = 1923 v tomto roce armáda tento konkrétní bodák převzala.

 
 
Při správné identifikaci značek by mělo souhlasit číslo divizní zbrojnice s číslem pluku dle následující tabulky:

zpět na obsah

2.4.2 Značení čs. bodáků a šavlí 1918 - 1939

 

SRM

pomocná rota MNO

 

ZU

učliště zbrojní

SRP

pomocná rota ZVV Praha

 

VZÚ

vojenský zeměpisný ústav

SRB

pomocná rota ZVV Brno

 

ZZ

zemská zbrojnice

SRR

pomocná rota ZVV Bratislava

 

DZ

divizní zbrojnice

SRU

pomocná rota ZVV Košice

 

VMT

vojenská muniční továrna

PD

velitelství divizí

 

ZLS

zemský letecký sklad

HB

velitelství horských brigád

 

VTLU

vojenský technický a letecký ústav

PDB

velitelství polních dělostřeleckých brigád

 

HZNS

hlavní ženijní sklad

TDB

velitelství těžkých dělostřeleckých brigád

 

TS

vojenský telegrafní sklad

JB

velitelství jezdeckých brigád

 

HZLS

hlavní železniční sklad

P

pěší pluky

 

VZS

vojenský zdravotní sklad

D

dělostřelecké pluky

 

AZ

automobilní zbrojovka

H horský pluk

 

DPS

divizní proviantní sklad

HN

hraničářský prapor

 

OS

hlavní oděvní a lůžkový sklad

C

cyklistické prapory

 

VCHU

vojenský chemický sklad

IP

instrukční prapor

 

PZ

roty pomocného zdravotnictva

ZN

ženijní pluky

 

DSV

výcvikový tábor Vyškov

T

telegrafní prapory

 

DSH

výcvikový tábor Humenné

ZL

železniční pluk

 

DSP

výcvikový tábor Plavecké Podhradie

PUV

pluky útočné vozby

 

DSJ

výcvikový tábor Jince Čenkov

A

automobilní prapory

 

DOV

okresní doplňovací velitelství

VS

vysoká škola válečná

 

VH

vojenský hřebčinec

VA

vojenská akademie

 

VEK

vojenská evidence koňstva

UP

pěchotní učiliště

 

VT

vojenská trestnice

UUV

učiliště útočné vozby

 

VV

vojenská věznice

UD

dělostřelecké učiliště a instrukční děl. oddíl

 

BS

brigádní voj. soud a voj. prokurátor

UL

učiliště letecké

 

G

státní vojenské reformní reálné gymnázium

UJ

učiliště jezdecké

 

Dodatek vydaný v lednu 1939

UZN

učliště ženijní

 

SV

pomocná rota vojenského sboru

UT

učiliště telegrafní

 

HP

hraničářský pluk

UA

učiliště automobilní

 

ÚZ

ústřední zbrojnice

IS

vysoká intendantní škola

  VP vozotajský prapor

*******************************************************

zpět na obsah

2.5 Značení bodáků Německé říše

Jelikož byly zbraně Mannlicher M95 používané i německými jednotkami, může se najít bodák M95 s německým značením.

 

2.5.1 Popis značení

 

1)

Značka výrobce

2)

Iniciála panovníka a datum převzetí zbraně armádou

3)

Přejímací značky

4)

Zkratka útvaru a číslo zbraně

 

2.5.2  Monogramy panovníků

 

Německo bylo 14. dubna 1871 sjednoceno a stalo se císařstvím pod vládou Wilhelma I., císaře Německa. Německé císařství sestávalo ze 4 království a dalších menších útvarů, jako jsou velkovévodství, knížectví, svobodná města atd. Panovníci jednotlivých království sice větší část své svrchovanosti předali do rukou císaře, nicméně alespoň formálně byli uznáváni za hlavy svých království, a proto se na některých zbraních objevují písmena označující jednotky formálně podřízené těmto králům. Nad monogramem panovníka bývá malá panovnická korunka. Uvádím jména panovníků, která se mohou vyskytnout na bodácích M95.

 

L

Ludwig III.

král bavorský (1913-1918)

 

W

Wilhelm II.

král pruský a císař Německa (1888-1918)

 

FA

Friedrich August III.

král saský (1904-1918)

 

W

Wilhelm II.

král wurtembergský (1891-1918), používal gotické W

 

2.5.3  Příklady značení německých bodáků

Bodák S71/84, výrobce Hanel, přejímací značka z roku 1888.

Hornoslezský pluk č. 62, 4. rota, č. zbraně 171.

 

Pochva bodáku S71/84.

Zrušeno: Pěší pluk "Prinz Friedrich der Niederlande" č.15, 3. rota, zbraň č. 82.

Colbergský granátnický (pěší) pluk č. 9, kulometná rota, č. zbraně 31.

Bodák S71/84, výrobce WK&C, převzat roku 1889.

3. (bavorský) pěchotní pluk "Prinz Karl von Bayern", 2. rota, č. zbraně 133.

Pochva bodáku S71/84.

Zrušeno: Gardový vozotajský prapor, 2. rota, č. zbraně 110.

Rezervní pěchotní pluk č. 23, 10 rota, č. zbraně 42.

Bodák S84/98 a. A., výrobce Schilling, 1888.

Rezervní pěchotní pluk č. 138, 3 rota, č. zbraně 22.

Bodák KS98, Erfurt, 1912.

Pořádkové síly Německé východní Afriky, č. zbraně 863

Bodák S84/98 n.A., Richard Herder, 1917.

Letecký náhradní oddíl č. 2, č. zbraně 1094.

 

zpět na obsah

2.5.4  Význam zkratek

 

*

za války

**

Výmarská republika

***

policie

A.

Arbeiter Abteilung.

A.

Feldartillerie-Regiment

A./J.R.

Ausbildungs-Bataillon/Infanterie Regiment**

A.A.

Feldartillerie-Regimentl Abteilung ......

A.B.

Ausfall-Batterie ......

A.B.

Kommando der Feldartillerie-Brigade ...

A.c.

unknown*

A.D.

Feld-Artillerie-Regiment/(Rekruten)-Depot

A.D. ALTONA.

Artillerie-Depot Altona*

A.D. DEUTSCH.R.

Artillerie-Depot Deutsches Reich*

A.D. DEUTSCHES.R. 

Artillerie-Depot Deutsches Reich*

A.D.Drsd.

Artillerie-Depot Dresden*

A.D.HANNOVER.

Artillerie-Depot Hannover*

A.D.L.

Artillerie-Depot Ludwigsburg*

A.D.Posen.

Artillerie-Depot Posen*

A.E.

Feldartillerie-Regiment/ Ersatz-Batterie

A.E.D.

Feld-Artillerie-Regiment/Ersatz Abteilung/Rekruten-Depot*

A.E.r.

Reitende Ersatz-Batterie. Feldartillerie-Regiment

A.F

Fußartillerie-Regiment. .....

A.FB.

Fußartillerie-Regiment/Bataillonstab

AFB.

Kommando der Fußartillerie-Brigade .....

AFB.P.

Parkkommando der Fußartillerie-Brigade

A.FE.

Fußartillerie-Regiment, Ersatz-Bataillon ....

A.FH.

Fußartillerie-Regimenti Feldhaubitz-Kompagnie

A.FII.H.

Fußartillerie-RegimentlIl Bataillon/Munitionskolonne/schwere Feldhaubitzen

A.FII.2.H.

Fußartillerie-Regt.llI Bataillon/2.Munitionskolonne/schwere Feldhaubitzen

A.FH.M.

Fußartillerie-Regimenti Munitionskolonne/schwere Feldhaubitzen

A.FH.M.

Fußartillerie-Regiment/Handwerker-Munitionskolonne

AFL.

Fußartillerie-Regiment/Landwebr Bataillon

AFM.

Fußartillerie-Regiment, Munitionskolonne

A.F.II.2.M.

Fußartillerie-Regiment/II Bataillon/2. Munitionskolonnel Morser

A.F.P.

Parkkommando der Fußartillerie*

A.F.R.

Fußartillerie-Regiment, Ersatz-Bataillon, Rekrutendepot.. ..

A.F.S.M.

Fußartillerie-Regimentischwere Mörser-Kompagnie

A.G.E.

Feldartillerie-Regiment/Ersatz-Abteilung/Genesenen-Batterie

A.H.

Feldartillerie-Regiment/Handwerker-Abteilung

A.H.R.

Feldartillerie-Regiment, kombinierte Reserve-Batterie

A.K.

Armeekorps

A.L.

Feldartillerie- Regiment/Landwebr Kompagnie

A.L.

Landwebr-Fußartillerie-Bataillon

A.L.P.

Landstunn-Pionier-Kompagnie/Armeekorps

A.M.I.

Feldart!llene-Reglment/Murutionskolonne der I Armeekorps

A.R.

Feldartillerie-Regiment

A.R.

Ersatz-Batterie, Feldartillerie-Regiment, Rekruten-Depot

A.R.R.

Feld-Artillerie-Regiment/Rekruten-Depot*

A.r.

Feldartillerie-Regiment/reitende Batterie

A.T.A.

Armee-Telegraphen-Abteilung

A.T.A.

Armee-Telegraphen-Abteilung

A.T.L.

unknown*

ARD.DRSD.

Artillerie-Depot Dresden*

Art.Dep.Magdb

Artillerie-Depot Magdeburg*

AWM

Artillerie-Werkstatt München

B.

Batterie*

B.

Bayerisch ...

B.A.

Bekleidungsamt

B.A.

Betriebsabteilung

B.A.G.

Bekleidungsamt des Gardekorps

B.A.S.

Kgl. Bayer. Armeekorps/Sanitäts- Kompagnie

B.A.F.H.M.

unknown

B.A.W.

Werkstatt der Belagerungsartillerie

B.B.K.E.

Bay. Bezirkskommando Erlangen

B.B.T.

Kgl. Bayer. Korps-Brückentrain

B.2.Ch.

2. Kgl. Bayer. Chevaulegers-Regiment*

B.2.CH.R.

2. Kgl. Bayer. Chevaulegers-Regiment*

B.D.

Bau-Division"

B.E.A.

Kgl. Bayer. Eisenbahn-Arbeiter-Kompagnie

B.E.B.

Kgl. Bayer. Eisenbahn-Betriebs-Kompagnie

B.F.A

Kgl. Bayer. Fernsprech-Abteilung

B.F.B.

Kgl. Bayer.Feld-Infanterie-Bataillon*

B.J.

Kgl. Bayer. Jäger-Bataillon

B.J.E.

Kgl. Bayer. Jäger-Ersatz-Bataillon*

B.J.P.

Kgl. Bayer. Jäger zu Pferde

B.K.

Bezirkskommando

B.L.

Bayer. Leib-Infanterie-Regiment

B.L.A.

Bayer. Luftschiffer-Abteilung*

B.L.A.E.

Bayer. Luftschiffer-Ersatz-Abteilung*

B.M.G.A

Bayrische Maschinengewebr-Abteilung

B.P.B.

Kgl. Bayer. Pionier-Belagerungstrain

B.P.E.

Kgl. Bayer. Pionier-Bataillon/Ersatz-Abteilung

B.R.A.F

Kgl. Bayer. Reserve-Fußartillerie-Regiment

B.R.K.

Bayerisches Reserve-Kavallerie-Regiment*

B.R.P.

Kgl.Bayer.Pionier-Bataillon/Reserve-Pionier-Kompagnie

B.2.s.R.

2. Kgl. Bayer. Schweres Reiter-Regiment*

B.2.s.R.E.

2. Kgl. Bayer. Schweres Reiter-Regiment/Ersatz-Abteilung*

B.T.

Belagerungsartillerie- Train

B.T.

Brückentrain

B.T.A.

Belagerungs- Telegraphen-Abteilung

B.T.B.

Bayerisches Telegraphen-Bataillon

B.T.G.

Brückentrain/Garde-Infanterie-Division

B.U.P.

Kgl. Bayer. Ulanen-Regiment/Pionier-Zug*

Br.K.Pi.

Brückenkolonne Pionier-Bataillon"

B.Z.

Baden Zoll

C.

Coblenz

C.

Kadetten-Corps

C.A.

Kommando der Corps-Artillerie

C.B.

Kommando der Kavallerie-Brigade

C.D.

Kommando der Kavallerie-Division

Ch.

Chevaulegers-Regiment

Ch.D.

Depot-Eskadron der Chevaulegers-Regiment

Ch.H.

Handwerker-Abteilung der Ersatz-Eskadron des Chevaulegers-Regiments*

Ch.R.

Chevaulegers-Regiment, Ersatz-Eskadron*

Chev.R

Chevaulegers-Regiment, Ersatz-Eskadron*

C.P.B.

Pionier-Bataillon/(Brücken)-Kolonne

C.P.F

Feld-Pionier-Compagnie

C.R.

Cuirassier-Regiment, Eskadron

DEUTSCH

Germany (Deutschland)*

Deutschland

Germany*

D.

Dragoner-Regiment

D.A.